Generalforsamling 2019

DAGSORDEN til ordinær generalforsamling i Comwell a-s onsdag den 8. maj 2019 kl. 14.00


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.


De aktionærer, som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægternes § 15 foretage anmeldelse herom senest 3 hverdage før generalforsamlingen. Vi beder venligst om tilmelding senest fredag den 3. maj 2019. Tilmelding bedes foretaget via Conference Manager på linket www.conferencemanager.dk/generalforsamling2019

Dagsorden, fuldstændige forslag samt årsrapporten ligger til gennemsyn for aktionærerne på selskabets kontor, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Kolding, den 12. april 2019
BESTYRELSEN