Prima emballage sikrer grønt aftryk og frisk frugt

Emballage udgør under 1% af fødevarens samlede miljøbelastning, men der kan stadig udarbejdes løsninger, så emballage reduceres til et minimum. Emballage skal stadig opfylde dens primære funktion, som er at bevare varens kvalitet. Efter brug skal den være af en karakter, som gør, at den kan indgå i en genanvendelig affaldssortering.

Denne rejse er allerede begyndt, og de første tiltag er gennemført hos vores leverandør, Prima Frugt.

Prima Frugt accepterer ikke længere kollikasser i flamingo, som fylder meget i dagrenovationen, og som vi ofte er nødt til at sortere som brændbart affald.

Initiativet betyder, at miljøet årligt bliver sparet ca. 100.000 flamingokasser. Kasserne bliver i stedet i genanvendelig pap. Derudover bliver der lavet en besparelse på 1 ton plastik om året, blot ved at ændre plastikindlæg til papirindlæg på løs frugt og grønt. Det er altså 37.440 plastikindlæg, der bliver fjernet om året.

Vi er glade for at have en leverandør som Prima Frugt, der ligesom os tænker på miljøet og vores fælles fremtid.