Facaden

Begrønning af facade og gårdrum

Der er arbejdet med 3 principper for begrønning af den sydøstlige facade.

Principperne udmærker sig ved at understøtte bygningens overordnede arkitektoniske linjer. Der skabes en sammenhængende bygningskrop. Dog forstærkes principperne mod sydøst, så der skabes et særligt grønt rum mod promenaden og Kanalpladsen.

Bygningen er opbygget af en gennemgående offentlig base, med 5 værelsesetager placeret oven på. De fem øverste etager organiserer sig i et ottetal omkring to indre gårdrum/taghaver.

Den grønne base

I kantzonen langs facaden etableres grønne bede. Ved lukkede felter og søjler plantes klatre- og slyngplanter. Dermed opstår ét langt strøg af planter langs kanalen.

De grønne taghaver

Taghaverne gennembrydes to steder mod frokostkanalen. Intentionen er på én gang at skabe udkik fra taghaverne, men i ligeså høj grad at give indkik til de frodige grønne skår fra byrummet. De indre facader i skåret begrønnes med stedsegrønne klatreplanter.

Den grønne top

Facaden begrønnes yderligere i felter på øverste etage. Der anvendes stedsegrønne klatre- eller slyngplanter. Bedene etableres på tag og begrønner bygningen oppefra.

Atriumgård - dufthaven

Atriumgård med planter med forskellige dufte, og som følger årstiden. Perfekt til at tage en kort pause.

Atriumgården - skulpturhaven

Hyggelig grøn have med grønne planter og tæer. Perfekt til at tage en kort pause.