Parkering

CCP_Electric_Car_Charging

Hotellets placering i forhold til bilparkering i området

Hotellets placering i forhold til bilparkering i området

  • Parkeringskælder under hotellet med 90-100 pladser

Vejledende oplysninger om øvrige parkeringsforhold

  • Parkering på vejareal på Trælastholmen (25-40 pladser)
  • Parkering på vejarealer modsat Sundkrogsgade (ca. 138 pladser)
  • Parkering i By og Havn´s parkeringshus med 400-450 pladser*
  • By og Havn anlægger midlertidige pladser på andre byggefelter indtil parkeringshuset er opført. Antallet af midlertidige p-pladser vil løbende tilpasses behovet.