DROP ENVEJSKOMMUNIKATIONEN

_hotel-kellers-park-medarbejder-006

Interview med Lotte Nystrup Lund Af Henrik Kristensen

Lotte Nystrup Lund er strategiansvarlig og partner i futu, der har løst flere opgaver i samarbejde med Comwell. Futu og Comwell har blandt andet udviklet og drevet innovations- og analyseprojektet ’Fremtidens konference’. Journalist Henrik Kristensen satte Lotte stævne til en snak om morgendagens møder og konferencer, mulig- heder og udfordringer. 

HVORFOR SKAL VI HOLDE MØDER OG KONFERENCER? VI KAN JO MØDES I TELEFONEN ELLER VIRTUELT.

Der er et stort behov for møder og konferencer, for der er et kæmpe- stort behov for at mødes fysisk. Vi skal mødes for at blive inspireret, for at lære, netværke, udvikle og innovere, for at få særlige oplevelser. Når vi mødes i det fysiske rum, har dét møde et særligt potentiale, som det digitale forum ikke har. Det handler f.eks. om, hvordan vi lærer gennem forskellige sanser, og hvordan vi bliver stimuleret og inspireret via sanserne. Det bliver vi ikke på samme vis, når vi oplever verden og hinanden gennem en telefon eller skærm. Derfor har møder, hvor vi ses in-real-life, et særligt potentiale for at skabe værdi.

Men vi skal ikke bare mødes for at modtage envejsinformation. Og det er en stor forandring i forhold til tidligere tiders klassiske møde- format. Mange tror stadig, at møder og konferencer handler om en- vejskommunikation – om oplæg, paneldebatter og viden, der fyres af fra scenekanten.

I dag er vi vant til hele tiden at blive involveret i alt. Vores børn er, siden de var helt små, blevet spurgt: Vil du have leverpostej eller spe- gepølse med på madpakken? Har du lyst til selv at gå hjem fra gymnas- tik i dag, eller skal jeg komme og hente dig? Vi har opdraget vores børn til at være meget medbestemmende. Og det er klart, at jo flere vi får af den type mennesker, jo mere skal de fysiske møder også være sam- skabende eller co-creative, ellers gider vi ikke deltage. Der skal være mindre ”filoverførsel”, mindre envejskommunikation. De kommende generationer vil slet ikke være interesseret i det, der tilbydes på møder og konferencer i dag. 

SÅ DER ER ALTSÅ BEHOV FOR UDVIKLING?

Det er egentlig sjovt, at vi overhovedet stiller spørgsmål ved, om fremtidens møder og konferencer skal kunne noget andet, end de kan i dag. Det spørgsmål ville vi aldrig stille om vores computer. For selvfølgelig skal de udvikle sig. Møder og kon- ferencer er strategiske arbejdsredskaber, der er lige så vigtige som din telefon eller din computer.

HVAD ER DET SÅ FOR EN UDVIKLING, DER ER BEHOV FOR?

Som sagt: væk med envejskommunikationen. Tænk samska- bende. Tænk design. Tænk over, hvordan du kan skræddersy mødet, så det bakker op om jeres mål og den effekt, I ønsker at skabe.

Jeg tror meget på gamification. Her hos futu arbejder vi meget

med brætspil og specialdesign af mødeformater. Gamification og strategisk design kan bidrage til, at et møde bliver sjovt, visuelt og sanseligt – samtidig med at det er dybt professionelt og har effekt. Et møde kan specialdesignes, så deltagerne sammen skaber den værdi, du ønsker. Lige nu er brætspil et produkt, der boomer verden over, og det er et produkt, der er enormt velegnet til at få mennesker til at samarbejde og mødes på en ny måde.

Men design skal bruges strategisk. Det sjove og oplevelsen skal helt ind i maskinrummet som en del af mødets formål og som et redskab til det, man vil have ud af mødet.