Vi tænker bæredygtighed og genanvendelse hele vejen rundt

icons-rgb-2016-04

Fokus på kvalitetsuddannelse

I Comwell støtter vi op omkring behovet for kvalitetsuddannelse både ved at have en stor andel elever samt gennem faglig uddannelse af vores medarbejdere. 

 1. Ca. 120 elever ansat på årsbasis
 2. Vi bidrage til en høj kvalitet i de faglige uddannelser gn. tæt samarbejde med de erhvervsfaglige skoler som oplægsholdere, censorer, bestyrelsesarbejde eller andet.  
 3. Faglig uddannelse til vores medarbejdere gennem Comwell College fx uddannet 65 Food Coordinatorer, ca. 280 ledere har været på lederuddannelse gn. de sidste 3 år og samtlige fastansatte medarbejdere har været på Kernen i Comwell modul 1 og 2
 4. Har hele skoleklasser i praktikforløb gn. flere år (der er konkrete eksempler på både CKO og CRO)
 5. Bæredygtighed er en fast del af vores introprogram 
icons-rgb-2016-07

Optimering af vores forbrug af energi

Gennem en årrække har der i Comwell været stor fokus på at optimere vores forbrug af energi. Dette sker bl.a. gennem udskiftning til lavenergikilder optimering af varmeforbrug og reducering af vandforbrug. Konkret har det over de sidste 3 år betydet en reducering af:  

 1. elforbruget med 10% 
 2. vandforbruget med 15% 
 3. varmeforbruget med 8%

Vores mål fremadrettet er at reducere med yderligere 2% hvert år. Der foretages systematisk registrering og opfølgning af energiforbruget gennem et EMS system, der er integreret på alle hoteller. 

Derudover er Comwell certificeret aftager af 100% grøn el produceret af danske vindmøller til de danske hoteller.

icons-rgb-2016-08

Godt arbejdsmiljø for alle

I Comwell arbejdes der kontinuerligt på at sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Dette gøres ved at have fokus på såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø samt ved at skabe rammerne for en rummelig arbejdsplads bl.a. ved: 

 1. Samarbejde med A2B omkring integrationsforløb
 2. 139 personer har været i virksomhedspraktik, ressourceforløb eller jobtræning i 2019 
 3. 11 medarbejdere ansat på i fleksjobordning i 2019. 
 4. Overholder gældende lovgivning, herunder Arbejdsmiljøloven og Ligebehandlingsloven samt gældende overenskomster. 
 5. Internt uddannelsesforløb for ledere, hvor de får værktøjer i overenskomst samt de rammer, der gør sig gældende i et ansættelsesforhold fx håndtering af sygdom m.m.
 6. Alle hoteller har lokalt arbejdsmiljøudvalg med fokus på konkrete problemstillinger på det enkelte hotel. 
 7. Gennemførsel af APV og trivselsanalyse, senest i 2020. 
 8. Code of conduct for at sikre at leverandører og samarbejdspartnere overholder de sammen standarder som Comwell herunder overholdelse af gældende lovgivning og overenskomster, ordnede forhold for medarbejderne og ingen brug af børnearbejde.
icons-rgb-2016-12

Fokus på reducering af madspild og øget genanvendelse

I Comwell arbejder vi dagligt med sikre et ansvarligt forbrug og produktion ved at reducere madspildsforbrug, både i selve produktionen og i serveringerne, samt sikre en øget genanvendelse af vores ressourcer.  

 • Økologisk spisemærke i bronze (30-60% økologi). Samlet økoprocent i 2019 var på 39%
 • Fortrinsvis fisk og skaldyr, der er fanget i dansk farvand og certificeret med MSC-mærket
 • Fortrinsvis lokale råvarer
 • Råvarer i sæson 
 • Økologisk og/eller fritgående kød
 • FoodWaste system på alle hoteller – årshjul på madspildsmålinger med målsætning om reduktion 
 • Affaldssortering med fokus på inddeling i flere fraktioner for at sikre optimering af genanvendelse. Mål sættes for pap, papir og småt brandbart op tværs af koncernen. 
 • Alle rengøringsmidler er certificeret af Den Grønne Nøgle eller Det Nordiske Svanemærke, ligesom alle vores badeværelsesprodukter er bæredygtige (Ecooking serien).