Generalforsamling 2020

DAGSORDEN

til ordinær generalforsamling i Comwell a-s fredag den 29. maj 2020 kl. 13.30 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 
 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Bestyrelsens forslag:
  A: Bemyndigelse til køb af egne aktier
  B: Vedtægtsændring – mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling
 7.  Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

De aktionærer, som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægternes § 15 foretage anmeldelse herom senest 3 hverdage før generalforsamlingen. Vi beder venligst om tilmelding senest tirsdag den 26. maj 2020. Tilmelding bedes foretaget via Conference Manager på linket https://comwell.events/generalforsamling2020 

Dagsorden, fuldstændige forslag samt årsrapporten ligger til gennemsyn for aktionærerne på selskabets kontor, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, og offentliggøres på www.comwell.com senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kolding, den 14. maj 2020 

BESTYRELSEN

Pressemeddelelse om Comwell Hotels årsregnskab