Betingelser for firmaaftale

Betingelser

Betingelser for firmaaftale om overnatning mellem virksomheden, alle virksomhedens datterselskaber og afdelinger og Comwell Hotels

 

1. Periode

Aftalen er gældende per dags dato og gælder ét år. Aftalen forlænges automatisk med ét år ad gangen, medmindre aftalen forinden er opsagt af en af parterne med én måneds skriftligt varsel.
Alle priser er nettopriser inklusive moms. Der ydes ingen kommission eller provision mv. til eventuel 3. part.

 

2. Rabat på individuelle hotelovernatninger

I tilbydes fast 10% på dagens standard værelsespris inkl. morgenbuffet.
Dagens pris afhænger af tilgængeligheden, og rabatten gælder ikke på i forvejen rabatterede priser eller øvrige kampagnepriser.

2.1 Parkering
Priserne inkluderer parkering uden beregning undtaget på Comwell Aarhus, Comwell Hvide Hus Aalborg, Comwell H. C. Andersen Odense og Comwell Copenhagen Portside.

 

3. Afbestillingsbetingelser for overnatninger med firmaaftale

Ved afbestilling forstås totalannullering, reduktion, afkortning, omplacering, samt lignende væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen.

 

3.1 Annullering af værelse med og uden morgenmad
Bookinger af værelse med og uden morgenmad kan annulleres omkostningsfrit indtil kl. 16.00 lokal tid på ankomstdagen. Annulleres værelset efter kl. 16.00 lokal tid, fakturerer vi for den første nat.

 

4. Betalingsbetingelser for overnatninger med firmaaftale

Betaling sker ved afrejse med kreditkort eller kontant. Ved betaling med kreditkort opkræver Comwell et gebyr, svarende til det gebyr Comwell bliver pålagt af kortudstederen. 


Ved bookinger af ophold uden forudbetaling foretaget på vores hjemmeside, reserveres 500 kr. på betalingskort som garanti for din reservation. Reservationen på betalingskortet er gældende i 30 dage fra bookingtidspunktet. Vi henviser i øvrigt til vores generelle betalingsbetingelser.

 

5. Comwell Hotels behandling af personoplysninger

Når en virksomhed opretter firmaaftale med Comwell Hotels, indsamler og behandler Comwell, som dataansvarlig, en række personoplysninger. Der indsamles og behandles blandt andet personoplysninger om relevante kontaktpersoner hos virksomheden samt de personer, der benytter én eller flere af Comwells serviceydelser i forbindelse med samarbejdsaftalen.
Ønsker du at læse mere om Comwells håndtering af personoplysninger, kan du finde Comwells persondatapolitik her

6. Pandemier

Ingen af parterne hæfter for eventuelle mangler eller forsinkelser, herunder aflysninger eller flytninger af bookinger, i henhold til booking indgået i tilknytning til denne aftale, hvis og i det omfang den pågældende mangel eller forsinkelse direkte eller indirekte er forårsaget af sygdomsudbrud eller tilsvarende, der af relevante danske myndigheder kategoriseres som en pandemi med deraf følgende restriktioner fastsat af relevante danske myndigheder.
Det samme gælder, hvis der af relevante danske myndigheder indføres restriktioner som beskrevet ovenfor, uden at det er forårsaget af en pandemi

7. Force Majeure

Ingen af parterne hæfter for eventuelle mangler eller forsinkelser, herunder aflysninger eller flytninger af bookinger, i henhold til booking indgået i tilknytning til denne aftale, i) hvis og i det omfang den pågældende mangel eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes brand, oversvømmelse, naturkatastrofe, lockout, strejker,  blokade, krig, terror, civile uroligheder, cyberangreb eller anden ekstraordinær årsag, som ligger uden for partens rimelige kontrol, og ii) forudsat at den part, som ikke lever op til sin forpligtelse, eller ikke leverer i henhold til det aftalte, ikke med sædvanlige og rimelige bestræbelser kunne have forhindret manglen eller forsinkelsen. Intern strejke hos Comwell og hos Comwell’s underleverandører, der væsentligt påvirker Comwells mulighed for at drive forretning, anses som værende force majeure.
Begge parter er forpligtet til at behandle alle oplysninger om denne aftales indhold fortroligt i forhold til tredje part.

 

8. Misligholdelse

Comwell forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige en bruger af firmaaftalen, hvis aftalen misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Comwell, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes som amoralske eller uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Aftalen anses som misbrugt, hvis brugere af aftalen deler firmaets bookingkode med personer udenfor virksomheden.

8.1 Ansvar for aftalen

Det er kontohavers ansvar at aftalen overholdes.

9. Fortrolighed

Begge parter er forpligtet til at behandle alle oplysninger om denne aftales indhold fortroligt i forhold til tredje part.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at byde jer velkommen på alle vores hoteller.