Forbehold for pandemi

Forbehold for pandemi

Ingen af parterne hæfter for eventuelle mangler eller forsinkelser, herunder aflysninger eller flytninger af bookinger, i henhold til booking indgået i tilknytning til denne aftale, hvis og i det omfang den pågældende mangel eller forsinkelse direkte eller indirekte er forårsaget af sygdomsudbrud eller tilsvarende, der af relevante danske myndigheder kategoriseres som en pandemi med deraf følgende restriktioner fastsat af relevante danske myndigheder.

Det samme gælder, hvis der af relevante danske myndigheder indføres restriktioner som beskrevet ovenfor, uden at det er forårsaget af en pandemi.