Force Majeure

Force Majeure

Force Majeure

Ingen af parterne hæfter for eventuelle mangler eller forsinkelser, herunder aflysninger eller flytninger af bookinger, i henhold til booking indgået i tilknytning til denne aftale,

i) hvis og i det omfang den pågældende mangel eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes brand, oversvømmelse, naturkatastrofe, lockout, strejker,  blokade, krig, terror, civile uroligheder, cyberangreb eller anden ekstraordinær årsag, som ligger uden for partens rimelige kontrol, og

ii) forudsat at den part, som ikke lever op til sin forpligtelse, eller ikke leverer i henhold til det aftalte, ikke med sædvanlige og rimelige bestræbelser kunne have forhindret manglen eller forsinkelsen.

Intern strejke hos Comwell og hos Comwell’s underleverandører, der væsentligt påvirker Comwells mulighed for at drive forretning, anses som værende force majeure.