GDPR

Comwells a-s’ behandling af personoplysninger
Når en virksomhed indgår en samarbejdsaftale med Comwell a-s (herefter Comwell), indsamler og behandler Comwell, som dataansvarlig, en række personoplysninger. Der indsamles og behandles blandt andet personoplysninger om relevante kontaktpersoner hos virksomheden samt om de personer, der benytter én eller flere af Comwells serviceydelser i forbindelse med samarbejdsaftalen.

Nedenstående beskriver i korte træk hvorledes Comwell, som dataansvarlig, behandler personoplysninger. Ønsker du at læse mere om Comwells håndtering af personoplysninger, kan du finde Comwells persondatapolitik her.

De personoplysninger, som Comwell behandler, omfatter bl.a. følgende:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato
 • Kreditkortoplysninger og købshistorik
 • Brugen af Comwell Club og feedback fra vores gæster
 • Handicap, allergi og særlige fødevarepræferencer

Formålet med indsamlingen kan bl.a. være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Forbedring og udvikling af Comwells serviceydelser
 • Tilpasning af Comwells kommunikation og markedsføring til dig.

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du/i er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din/jeres anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, for at kunne fastlægge eller gøre et retskrav gældende eller for at Comwell kan forfølge en berettiget interesse.

Opbevaringen af dine personoplysninger sker under forsvarlige og trygge forhold, hvor alle nødvendige og sikkerhedsunderstøttende organisatoriske som tekniske foranstaltninger er foretaget.

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Comwell behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Comwell har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Comwell har registreret om dig.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage.

Comwell sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager Comwell blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, som f.eks. bogføringsloven.

Oplysningspligt ved gruppereservationer
Når Comwell modtager personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation, er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Comwells vilkår og betingelser samt Comwells persondatapolitik her