Klagevejledning

Klagevejledning

Klagevejledning

Hvis du utilfreds med vores produkt, skal du som udgangspunkt kontakte det hotel, hvortil produktet eller opholdet er købt. Vores hoteller vil altid være interesseret i at finde en løsning på klagepunktet sammen med dig.

Skulle det komme så vidt, at du og hotellet ikke kan finde en tilfredsstillende løsning sammen i første omgang, så har du mulighed for at kontakte det tilknyttede ankenævn under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, der i vores tilfælde er ankenævnet for hotel, restaurant og turisme.


Kontakt

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme
Vodroffsvej 32, DK- 1900 Frederiksberg C
kontakt@hrt-ankenaevn.dk
+45 35365121

Gå til ankenævnets hjemmeside
Gå til konkurrence og forbrugerstyrelsens hjemmeside