Prisregulering

Prisregulering

Prisregulering

De i rammeaftalen angivne priser er gældende frem til årets udgang, medmindre de reguleres som følge af ekstraordinære prisstigninger, jf. nedenfor.

Ekstraordinære prisstigninger:

Comwell kan med 30 kalenderdages varsel regulere de i rammeaftalen angivne priser, hvis der gennemføres ekstraordinære prisstigninger på varer eller tjenesteydelser, som indgår i de ydelser, Comwell leverer.

Ekstraordinære prisstigninger defineres som en stigning i nettoprisindekset på 4,00% eller derover, hvor det er stigningen i nettoprisindekset for den foregående måned til den samme måned året forinden, der er afgørende. Ved en vurdering foretaget i eksempelvis august 2022, er det således stigningen i nettoprisindekset fra juli 2021 til juli 2022, der er afgørende.

En regulering af priserne som følge af ekstraordinære prisstigninger sker i givet fald med udviklingen i nettoprisindekset opgjort som angivet ovenfor.

OBS. DETTE VIL IKKE VÆRE GÆLDENDE FOR EKSISTERENDE BOOKINGER, MEN KUN TRÆDE I KRAFT FOR NYE BOOKINGER FORETAGET EFTER DEN EVENTUELLE PRISREGULERING.