Club regler

Regler og betingelser for Comwell Club

Gældende regler for Comwell Club

1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab af Comwell Club

1.1 Medlemsskab af Comwell Club reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i disse vilkår og betingelser herunder eventuelle ændringer heraf. Nærværende vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og betingelser gældende for Comwells tidligere loyalitetsprogrammer herunder klubben Comwell First.

1.2 Mininumsalderen for medlemskab af Comwell Club er 18 år. Medlemskab af er en kontraktmæssig aftale mellem Comwell a-s (i det følgende kaldet "Comwell") og dig personligt (i det følgende kaldet "medlemmet"). Medlemskab kan ikke udstedes til virksomheder eller andre juridiske personer. Medlemskab er personligt. Der kan kun registreres én person pr. medlemskab. Kun ét medlem pr. indchecket værelse kan optjene point og indløse point.

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til medlemmets oplysninger, og det er medlemmets ansvar at holde sine oplysninger opdaterede og á jour.  

1.4 Comwell Club er gældende indtil andet meddeles, og Comwell forbeholder sig ret til at opsige Comwell Club med seks måneders varsel til medlemmet.

1.5 Comwell forbeholder sig ret til at ændre Comwell Clubs vilkår og betingelser ved at give medlemmet meddelelse herom enten via Comwells webside, via e-mail, telefon eller via almindeligt brev.

1.6 Comwell forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige et medlemskab af Comwell Club, og en sådan opsigelse kan medføre, at man mister sine point, stempler og bonusnætter, hvis medlemskabet misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Comwell, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes som amoralske eller uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Herunder tillægger Comwell sig retten til at opsige medlemskab ved alle former for snyd, eksempelvis hvis medlem opretter flere profiler for at optjene point til sig selv. Medlemmet kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit medlemskab på comwell.com/club.

1.7 Det er medlemmets ansvar på forhånd at informere sin arbejdsgiver og indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke, såfremt et sådant samtykke kræves, hvis medlemmet forventer at optjene point i Comwell Club baseret på overnatninger, der skal betales af arbejdsgiveren. Comwell kan på ingen måde gøres ansvarlig for medlemmets undladelse af at informere sin arbejdsgiver herom eller medlemmets undladelse af at indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke.

1.9 Hvis point, der er optjent i arbejdsmedfør, bruges til private formål af medlemmet, kan denne brug være skattepligtig. Medlemmet har pligt til at informere de relevante myndigheder eller arbejdsgiver herom og at betale alle de skatter og gebyrer, som denne brug er underlagt. Comwell fralægger sig ethvert ansvar for de skatter eller skatteforpligtelser, der påhviler medlemmet i denne henseende.

2. Optjening af point

Sådan optjener du point

2.1 For at kunne optjene point skal medlemmet oplyse, at vedkommende er medlem og give relevant medlemsinformation i forbindelse med en reservation.

2.2 Point kan optjenes fra den dato, hvor medlemmet er optaget i Comwell Club.

2.3 Det er medlemmets eget ansvar at give besked til pågældende hotel om medlemskab ved booking, ankomst eller afrejse. Efter afrejse kan der gå op til 3 dage før point registreres. 

2.4 Ved online booking skal medlemmet logge ind i Comwell Club med e-mail adresse og password.

2.5 Der beregnes ikke kurs af optjente Club-point. 1 point er lig med DKK/SEK 1,-. Pr. 01-01-2023 er det ikke længere muligt at optjene club-point eller stempler på Comwells svenske hoteller.


Det kan du optjene point på

2.6 Medlemmet optjener 5% i point på grundlag af alle køb, som medlemmet har haft i forbindelse med overnatning på Comwell Hotels i Danmark.

2.7 Når der afregnes med point, optjenes der kun point af det fakturerede beløb. Det vil sige der optjenes point på alle kontante køb, køb med kreditkort eller gavekort udstedt af Comwell.

2.8 For at optjene point skal alle køb knyttes til værelsesreservationen. Eksempelvis skal køb i restauranten registreres på værelsesregningen.

2.9 Optjente point kan fratrækkes den samlede regning ved afrejse. 

2.10 Det er muligt at optjene point på private fester, også selvom der ikke er en overnatning inkluderet. Dette gælder dog ikke ved a la carte bestillinger. Fest og selskabsmenuer skal være bestilt på forhånd. Ved private fester menes der fødselsdage, bryllupper el. lign., hvor festarrangør personligt afregner arrangementet.

2.11 Der kan kun optjenes point for eget værelse og forbrug, når medlemmer overnatter i forbindelse med en forretningsrejse, som er betalt af firmaet, men afregnet individuelt.


Det kan du ikke optjene point på

2.12 Der kan ikke optjenes point på fester afholdt og/eller betalt af virksomheder eks. julefrokoster.

2.13 Point kan kun optjenes af ét Comwell-medlemskab for ét værelse pr. overnatning.

2.14 Comwell-point, der optjenes af et medlem, kan ikke kombineres med eller overføres til andre Comwell-medlemskonti. Pointene kan ikke sælges, overdrages eller på anden måde omveksles til kontanter.

2.15 Medlemmer kan få adgang til sine kontooplysninger på Club-siden: www.comwellclub.dk

2.16 Der optjenes ikke Comwell Club point af møder- og konferenceophold. Dog kan den enkelte deltager optjene point af det personlige forbrug i forbindelse med møde- og konferenceopholdet og øvrige firmaarrangementer. Personligt forbrug skal registreres på medlemmets egen regning for at optjene point.

2.17 Der optjenes kun point af ophold, der er booket direkte hos Comwell eller erhvervsrejsebureauer (GDS). Dvs. ophold der er købt gennem tredjepart, optjenes der ikke point på. Hvis din booking er foretaget via Hotels.com, Expedia, Sembo, DTF, Risskov Rejser, Gavefabrikken el. lign. vil du ikke modtage point for dette. Der kan heller ikke bruges point i forbindelse med ophold booket gennem tredjepartskanaler. Der optjenes ikke point på Comwells svenske hoteller.

2.18 Der kan ikke optjenes point ved brug af gavekort, som ikke er udstedt af Comwell. Det er gavekort som Smartbox, Gavekortet.dk, oplevelsesgaver el. lign.

Manglende point og point gyldighed

2.19 Hvis et medlem ikke mener at have modtaget point for overnatninger, skal vedkommende anvende den kontaktformular, der findes i venstre kolonne på alle clubsiderne, og sende en meddelelse om dette til Comwell Club kundeservice. Anmodningen skal være Comwell Club kundeservice i hænde senest tre måneder fra datoen for overnatningen.

2.20 Opsparede point er gyldige i indeværende kalenderår samt 36 måneder fra og med optjeningsdatoen. Point udløber altid den 1. marts. Når du bruger dine optjente point, trækker vi altid dem, som er optjent først. Det er medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret med hvornår point udløber. Comwell Club vil min. 1 gang årligt sende en mail med information om hvornår point udløber, til de medlemmer, som har point der udløber i indeværende år.

3. Brug af point

3.1 Point i Comwell Club kan anvendes til hel eller delvis betaling af ydelser, hvori der indgår overnatning hos Comwell fx overnatning med middag eller overnatning og drinks i baren.

3.2 Point kan ikke bruges til betaling uden overnatning. Dvs. fx dagsophold såsom dagsspa, til køb af produkter på Comwellshop.dk eller på hotellerne, til behandlinger, middag uden overnatning etc.

3.3 Point kan ikke bruges som betaling ved no-show/annulleringer og non-refundable ophold. Det vil altid stå i selve beskrivelsen af et ophold, hvis det er non-refundable.

3.4 Point optjent på ophold kan ikke bruges til betaling på selv samme ophold.

3.5 Club-point kan bruges til afregning af afholdelse af private fester.

3.6 Ophold på vores svenske hoteller forudbetales ved booking. Det er derfor ikke muligt at afregne med Club-point. Dog kan Club-point bruges som betaling af tilkøb i forbindelse med en overnatning i Sverige.  Point kan bruges på Comwells svenske hoteller frem til og med 1. maj 2023. Derefter kan point kun bruges på Comwells danske hoteller.

3.7 Comwell kan efter eget valg og til enhver tid ændre på pointstrukturen.

4. Optjening af stempler og bonusnat

4.1 Stempler optjenes på bookinger lagt direkte hos Comwell på enten comwell.com, pr. telefon, eller via erhvervsrejsebureau (GDS). Der kan kun optjenes stempler på Comwells danske hoteller.

4.2 For at kunne optjene stempler skal medlemmet oplyse, at vedkommende er medlem og give relevant medlemsinformation i forbindelse med en reservation.

4.3 Medlem kan maksimalt optjene ét stempel pr. døgn, uanset antallet af værelser der afregnes for.

4.4 Stemplet tildeles medlemmet efter check-ud

4.5 Når medlemmet har optjent 8 stempler tildeles en bonusnat.

4.6 Comwell stempler, der optjenes af et medlem, kan ikke kombineres med eller overføres til andre Comwell-medlemskonti. Stempler kan ikke sælges, overdrages eller på anden måde omveksles til kontanter.  

Det kan du ikke optjene stempler på

4.7 Overnatning ifbm. konference/mødeafvikling, med mindre medlemmet selv betaler for overnatningen. Det er medlemmets ansvar at opgive relevant medlemsinformation i forbindelse med reservation og betaling. 

4.8 Overnatning booket med SleepWell voucher

4.9 Der optjenes ikke nye stempler, når medlemmet indløser en bonusnat overnatning

4.10 Der optjenes kun stempler af ophold, der er booket direkte hos Comwell jf. pkt. 4.1. Dvs. ophold der er købt gennem andre rejsearrangører end Comwell, optjenes der ikke stempler på. F.eks. hvis din booking er foretaget via Hotels.com, Expedia, Sembo, DTF el. lign.

4.11 Pr. 01-01-2023 kan der ikke optjenes stempler på Comwells svenske hoteller.

Manglende stempler/bonusnat og stemplers/bonusnats gyldighed

4.12 Hvis et medlem ikke mener at have modtaget stempler eller bonusnat for overnatninger, skal vedkommende anvende kontaktformular, på comwell.com for at kontakte Comwell Club kundeservice. Anmodningen skal være Comwell Club i hænde senest tre måneder fra datoen for overnatningen.

4.13 Stempler udløber efter 12 måneder fra optjeningsdatoen, med mindre der optjenes et nyt stempel indenfor det forriges stempels gyldighedsperiode. I dette tilfælde vil det nyeste stempels udløbsdato være gældende for samtlige tidligere stempler. 

4.14 Bonusnat har en gyldighedsperiode på 12 måneder fra optjeningsdato.

4.15 Gyldighedsperioden for stempler og bonusnat kan ikke ændres eller forlænges. Det er medlemmets ansvar at holde sig orienteret på stemplers/bonusnats gyldighed og udløbsdato.

5. Brug af bonusnat

5.1 Optjent bonusnat fremgår af medlemmets Comwell Club profil.

5.2 En bonusnat kan ikke indløses før den fremgår af medlemmets Comwell Club-profil.

5.3 Bonusnatten består af en overnatning for to personer i delt dobbeltværelse inkl. morgenbuffet.

5.4 Bonusnatten kan indløses på alle Comwells danske hoteller. Der kan være begrænset ledighed på den ønskede ankomstdato. Bonusnatten kan bruges på Comwells svenske hoteller frem til og med 1. maj 2023. Derefter kan bonusnatten kun bruges på Comwells danske hoteller.

5.5 Bonusnat skal bookes online via medlemmets Comwell Club-profil.

5.6 Medlemmets bonusnat bliver automatisk indløst ved booking.

5.7 Der skal laves én booking pr. optjent bonusnat. 

5.8 Annullering af bonusnat-ophold skal ske senest kl. 16 på ankomstdagen, hvorefter voucheren refunderes til medlemmets Comwell Club profil. Annulleres opholdet ikke rettidigt, vil bonusnatten automatisk blive indløst, og bonusnatten erstattes ikke.

6. Brug af persondata

6.1 Medlemmet accepterer og giver sit samtykke til Comwells registrering og behandling af persondata, der vedrører medlemmets deltagelse i Comwell Club i henhold til gældende lov og nærværende vilkår og betingelser. De persondata, der registreres, vil udelukkende blive behandlet og opbevaret med det formål at kunne informere om tilbud fra Comwell Club og administrere medlemskabet og de optjente Comwell-point. Ethvert andet formål kræver yderligere og udtrykkeligt samtykke fra medlemmet. 

6.2 Comwell a-s bærer ansvaret for beskyttelsen af persondata. Medlemmer af Comwell Club har ret til at indhente oplysninger om, hvilke data der er registreret om deres person hos Comwell ved at indsende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til Comwell. Medlemmer har også ret til at kræve, at Comwell retter eller fjerner eventuelle data vedrørende medlemmet, der er forkerte eller ufuldstændige. Endvidere kan medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab af Comwell Club via comwell.com/club 

6.3 Kundedata i Comwell Club bliver slettet automatisk efter 3 år uden aktivitet fra kundens side, da vi herefter vurderer den aktuelle kunde som ikke aktiv i forhold til Comwell’s ydelser. Dette er vurderet på basis af den typiske frekvens ved brug af hotelydelser i Danmark. Det er herefter ikke relevant fortsat at gemme disse data. Vi sletter disse data for ikke unødigt at bevare kundedata der ikke er aktuelle. Efter udløb af de 3 år forespørger vi dog kunden om man fortsat ønsker at være aktiv i vores system.

6.4 For yderligere information se Comwell Hotels Persondatapolitik

7. Andre bestemmelser

7.1 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning med undtagelse af de lovpligtige bestemmelser, der gælder i henhold til lovgivningen i andre lande. Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Comwell Club, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.

7.2 Man betragtes som nyt medlem, hvis man ikke har været medlem i minimum 12 måneder.

7.3 Point tilskrives automatisk efter endt ophold. Der kan gå op til tre dage før pointene fremgår af medlemmets konto. Hvis du ikke har modtaget dine point, bedes du kontakte Comwell Club administrator senest tre måneder efter endt ophold.

7.4 Point kan ikke udbetales og kan ikke bruges til køb af gavekort.

7.5 Gavekort gælder til alle danske hoteller. Der kan maks. benyttes ét gavekort som betaling pr. arrangement.

7.6 Comwell forbeholder sig ret til at justere i medlemmets point, såfremt der er tale om tekniske fejl, systemfejl eller personlige fejl, der giver medlemmet færre eller flere point end berettiget.

7.7 Bliver man tilmeldt via en anbefaling fra et andet medlem ved at acceptere den tilsendte anbefaling, kan medlemskab ikke afmeldes før 3 mdr. efter oprettelsesdatoen.