Environmental

Comwell_ESG_RAIS5211.jpg

Comwell har tilsluttet sig SBTi

SBTi er en af de højeste standarder for virksomheder, der vil sætte ambitiøse og bindende mål for reduktionen af drivhusgasudledning. Som første hotelkæde i Danmark har vi tilsluttet os SBTi, da Comwell Hotels arbejder integreret med bæredygtighed og dermed tager målrettede skridt i rejsen mod CO2-neutralitet. Vi arbejder ambitiøst på at opnå en række definerede mål, og med denne tilslutning har vi forpligtet os til en række konkrete målsætninger, der skal føre os til CO2-neutralitet i egen drift i 2030 samt i hele værdikæden i 2040.

Science Based Targets initiative (SBTi) er baseret på Greenhouse Gas-protokollen og er stiftet af FN’s Global Compact (UNGC), CDP, World Resources Institute (WRI) samt Verdensnaturfonden (WWF). Det er et non-profit initiativ, der fokuserer på et tæt samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter for at sikre, at den enkelte virksomheds klimamål stemmer overens med klimavidenskaben.

sbti.png

De SBTi-tilsluttede virksomheder, herunder Comwell Hotels, har forpligtet sig til at reducere 167 millioner tons CO2 senest i år 2030. Det svarer til fire gange Danmarks årlige udledninger. I det store hele rangerer Danmark næsthøjest over andelen af virksomheder, der har tilsluttet sig SBTi – kun overgået af Schweiz. Dette understreger danske virksomheders fokus på bæredygtighed og helt konkret deres bidrag til at indfri målsætningerne i Paris-aftalen.

Læs mere

Energi

Vi har konstant fokus på at finde balancen mellem at optimere og reducere vores forbrug samtidig med, at vores gæster ikke oplever en forringelse af den serviceydelse, de køber. Derfor har vi i mange år haft fokus på at investere i energibesparende løsninger ud fra et ønske om at tage ansvar for vores ressourceforbrug.

Det gør vi blandt andet på følgende måder:

Vores månedlige opgørelser over el-, vand og varmeforbrug deles internt blandt hotellernes ejedomsansvarlige, så der løbende er fokus på forbruget. Derfor har vi investeret i et nyt system, der samler alle energidata, og dermed gør det nemmere at holde øje med forbruget.

Samlet set er vi oppe på knap 80 %, når vi kigger på, hvor stor en del af vores lyskilder der nu er skiftet til LED – og vi bestræber os hele tiden på at hæve procentdelen. Ligeledes har vi investeret i certificeret miljøvenlig el fra nordiske vindmøller, der dækker alt vores forbrug.

Over de kommende år foretager vi udskiftning af armaturerne i vores vandhaner på værelserne, der sikrer en besparelse på vandforbruget på 34 %. Ligeledes har vi investeret i energioptimeringer, som ex opvaskemaskiner, der giver besparelser på både vand, strøm, sæbeforbrug samt reduktion i CO2-udledningen.

Affald

I Comwell Hotels sorterer og genanvender vi affald som aldrig før. Og for at blive endnu bedre til at genanvende affald har vi implementeret nye affaldsløsninger i vores mødeområder samt på værelserne. Det betyder, at vi ikke længere har affaldsspande i vores mindre mødelokaler og grupperum.

I stedet finder vores gæster affaldsstationer i fællesområderne og på mødegange. Affaldsstationerne er opdelt til henholdsvis organisk affald, papir og plast.

Affald_Redigeret.jpg

Vi har også fjernet affaldsspandene på værelserne og opsat affaldsstationer til sortering på værelsesgangene. På badeværelserne finder gæsterne dog stadig små affaldsbeholdere til toiletartikler.

Vi kan se, at vores øgede fokus på genanvendelse både i gæsteområder og i vores varegårde, hvor vi i 2022 implementerede affaldssortering i 10 fraktioner, har haft en positiv effekt på vores genanvendelsesprocent, der er gået fra 33,3 % i 2022 til 40,7 % i 2023. I genanvendelsesprocenten er madaffald ikke medregnet, da dette måles separat.

Læs mere om:

Udover at sortere vores affald gør vi vores bedste for at genanvende mest muligt. I 2022 påbegyndte vi, på ni af vores hoteller at genanvende mælkekartoner, hvor de blev sorteret som pap og sendt til genanvendelse i stedet for at havne i restaffald. Vi er nu i mål med implementeringen af processen på alle hoteller samtidig med, at vi er begyndt frasorteringen af alt ødelagt porcelæn. Dette kan nu i stedet genbruges i blandt andet byggemateriale.

Vores affald afhentes af eksterne samarbejdspartnere, der hjælper os med at få indsigt i vores genanvendelsesprocent gennem månedlige rapporteringer. Med denne data bliver vi klogere på vores hoteldrift, så vi på så belyst grundlag som mulig kan tage de helt rigtige skridt i retningen mod vores målsætninger.

I Comwell arbejder vi kontinuerligt på at optimere processerne på vores hoteller, så de alle afspejler vores fokus på bæredygtighed samt en grønnere hoteldrift.

Smørbrikkerne i vores buffet er udfaset, og kikærter på dåse er blevet udskiftet med vakumpakkede poser. Dét er bare nogle af de mindre udfasninger, der gør en stor forskel i forhold til vægtmæssig besparelse i selve produktionen samt den efterfølgende bearbejdning.

At minimere affaldssorteringen og genanvendelsen er ligeledes et skærpet fokus i Comwell, hvilket blandt andet sker ved at genbruge slagterkasser, mens flamingo og skumkasser erstattes med genanvendeligt pap samt kasser i genbrugsplast.

Opnået 2023
Genanvendelse på 40,7%

(ekskl. madaffald)

Mål 2025
50% af alt affald sendes til genanvendelse

(ekskl. madaffald)

Mål 2030
80% af alt affald sendes til genanvendelse

(ekskl. madaffald)

Stop madspild

I Comwell græder vi over spildt mælk. Alt, der havner i skraldespanden, er nemlig mere end blot madspild – det er ressourcespild. Turen fra jord til bord er lang, og der er brugt ressourcer på at dyrke, behandle samt fragte mange af vores varer. Af den grund kan Comwells arbejde med overskudsmad ikke udelukkende isoleres til det, der ryger i skraldespanden.

Dette afspejler sig også i måden, vi arbejder på:

I samarbejde med vores leverandører har vi opsat et måledesign, der muliggør et detaljeret overblik over hvilken mad, der smides ud. Denne data bruges efterfølgende i planlægningen af produktionen, så vi kommer på forkant med vores overskudsmad. Siden vi begyndte at måle i 2018, har vi reduceret vores madspild med 25%, og vi bestræber os hele tiden på at blive bedre. I 2030 har vi et mål om ikke at have et større spild end 15%.

De implementeringer, der er synlige for kunden, ses blandt andet i vores buffeter på hotellerne. Vi arbejder eksempelvis med portionsanretning, der, ud over at skabe en bedre oplevelse, også gavner vores reduktion af overskudsmad. Helt konkret betyder det, at vi levner mindre på tallerkenen og bruger mindre fade, der i stedet fyldes oftere af personalet. Derudover tryller vores dygtige kokke mad om til nye retter – et friskbagt rugbrød kan nemlig nemt forvandles til lækker mysli eller øllebrød.

I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere uddanner Comwell løbende medarbejdere i madspild og råvareudnyttelse. Det er vigtigt, at vores medarbejdere i køkkenet klædes på med de rette kompetencer i form af uddannelse, inspiration og vidensdeling, da det netop er dem, der driver vores arbejde med madspild.

Derfor er det målet, at størstedelen af vores køkkenmedarbejdere gennemfører vores uddannelser, Green Chef, med fokus på madspild, planterig kost, CO2-udledning og råvareudnyttelse. I 2023 gennemførte vi to hold af fire dages varighed, og vi glæder os til at byde flere ildsjæle velkommen i det grønne køkken.

Læs mere om Green Chef-uddannelsen

"Der sker noget rigtig smukt i køkkenet i mødet mellem kokke, grossist og små producenter, der har noget på hjertet. Alle bliver nemlig motiveret og inspireret til selv at tage ansvar for den grønne omstilling, når man står der på gulvet på uddannelsen og er i øjenhøjde"

Marlene Lindegaard, Konceptchef i Dagrofa Foodservice

Strategiske partnerskaber gør os stærkere, også når det kommer til at reducere madspild. Comwell Hotels har i den forbindelse indgået et strategisk partnerskab med blandt andre Danmarks største sociale madspildsorganisation, Stop Spild Lokalt, og taler derfor også ind i det store sociale arbejde, madspildsorganisationen sikrer og står for.

Biodiversitet og øget bevidsthed om vores natur samt de råvarer, der gror og lever dér, er i højsæde hos Comwell. Også i forhold til at genanvende råvarer og overskudsmad.

Siden 2016 har Comwell Hotels været en del af den tillidsbaseret ordning, REFOOD, for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, der aktivt gør en indsats for at øge mængden af genanvendelse.

Hvert kvartal arbejder vi ligeledes med en statistik over hvor meget organisk affald, der sendes til genanvendelse – alt sammen for at følge udviklingen i samt sørge for, at vi konstant holder miljøbelastningen lavest muligt.

Etik, sundhed og smag går hånd i hånd, og arbejdet med biodiversitet, bedre vilkår for dyrene samt naturligt dyrkede grøntsager er også vigtige fokuspunkter for os. Derfor er vi stolte af at have et bronzemærke ifm. Det Økologiske Spisemærke. Det betyder nemlig, at 30-60 % af vores føde- og drikkevarer på hotellerne er økologiske.