Social

Comwell_ESG_RAIS5708.jpg

Vi skaber plads til alle, der kan og vil

Vores medarbejdere går på arbejde hver dag for at gøre en forskel – en forskel for vores gæster og for hinanden. Derfor spiller hver medarbejder en vigtig rolle for, at vi kan lykkes med vores ambitiøse mål om at være den bedste udgave af os selv. Som virksomhed har vi derfor også en forpligtelse til at skabe de allerbedste rammer for hver og én af vores dedikerede medarbejdere.

Vores medarbejdere er kernen i Comwell Hotels

I Comwell giver vi blandt andet vores medarbejdere muligheden for at uddanne og udvikle sig, f.eks. via Comwell Elevakademi og Comwell College. Vi sætter rammerne for et udviklende miljø, og her oplever vi, at de får lyst til at gøre imponerende senkarrierer, vores unge, dygtige elever tør tage ansvar, og der er ikke mindst plads til, at medarbejdere, der har behovet, kan få lidt mere hensynsfulde rammer i sit arbejdsliv, ex gennem Solsikkeprogrammet.

Comwell Borupgaard

Jesper Rais

Rummelighed og diversitet

I Comwell Hotels gør vi os umage med at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere hver eneste dag. Og et af vores fokuspunkter er at tage socialt ansvar ved at skabe et arbejdsmiljø med plads til alle, hvor ingen bliver diskrimineret. Blandt andet ved at møde ethvert menneske med rummelighed, og derfor er diversiteten hos Comwell altoverskyggende for medarbejdernes muligheder og trivsel. 

Vores indsats for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø spænder bredt over alder, køn, etnicitet og kompetencer. Mangfoldigheden giver nemlig plads til, at forskellige forudsætninger og indgangsvinkler kan komme i spil i hverdagen – en hverdag, der for nogle kan kræve særlige behov for en periode eller måske permanent.

Kønsfordeling 2023

Solsikkesnoren skaber synlighed

Jesper Rais

I 2023 blev Comwell, som den første hotelkæde i Danmark, en del af Solsikkeprogrammet, som har til formål at skabe synlighed om usynlig handicaps. At have et usynligt handicap behøver ikke at have indflydelse på ens arbejde, men det kan betyde, at man i visse situationer har brug for lidt ekstra tid, f.eks. til at løse en opgave.

Det skaber tryghed for vores medarbejdere, men også for vores gæster, der alle kan henvende sig i vores receptioner rundt på hotellerne og selv få udleveret en Solsikkesnor, hvis de har behov for det.

Læs mere

Comwells Elevakademi

Tiltrækning og uddannelse af elever er et af de områder, vi har særligt fokus på i Comwell. Og for netop at styrke vores uddannelsestilbud har vi – med input fra både elever og afdelingsledere – udviklet vores eget Elevakademi, der for alvor blev rullet ud i 2023.

Elevakademiet er et supplement til Comwells elevers ordinære uddannelsesforløb og bidrager til, at eleverne får den mest optimale udvikling og læring, både fagligt og personligt, under deres elevtid i koncernen. Undervejs prøver eleverne blandt andet kræfter med det såkaldte ’cross training’, hvor de udfører arbejdsopgaver, der normalvis tilhører en anden faglighed – fx skal køkkenelever i lære i receptionen, og MeetingDesignere skal lære, hvordan tjenerne arbejder.

Formålet er at skabe en større forståelse mellem forskellige medarbejderes fagligheder og arbejdsopgaver.

Hør eleverne fortælle her:

Derudover har vi tilsluttet os initiativet ”JA TAK til elever”, der er en certificeringsordning, udarbejdet af Dansk Erhverv, Uddannelsessekretariatet samt udvalgte erhvervsskoler.

Ligeledes er vi med i arbejdet omkring Rollemodeller, udviklet af Elevskolernes elevorganisation (EEO), hvor flere af vores elever tager rundt til folkeskolerne og fortæller om deres hverdag i skole og praktik – alt sammen med formålet om at inspirere flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse.

Læs mere i ESG-rapporten

"Jeg har fået mere mod"

Mød Anna Kehlskov. I den sidste del af sin elevtid har hun været en del af Comwells Elevakademi.

For Anna har det været særlig værdifuldt at kunne mødes med andre elever, der har samme uddannelse som hende, for at sparre og dele udfordringer samt succeshistorier. Noget af det vigtigste er den personlige udvikling, hun har gennemgået, som også er dannet af den tryghed, tillid og lydhørhed, Elevakademiet har vist hende.

RS28367_Anna Reinert Kehlskov-fit.jpg
"Jeg har fået mere mod. Når man oplever, at dét, man siger, bliver lyttet til og taget godt i mod, så rykker man sig også. Jeg kan godt stille mig op og sige min mening til ’de voksne’, fordi det er trygt her. Hos Comwell har eleverne nemlig også en stemme"

Anna Kehlskov, MeetingDesinger

Læs hele historien

Stærk tilknytning til medarbejderne

I Comwell er det vigtigt for os, at vi formår at skabe en stærk tilknytning til vores medarbejdere. Unge som ældre. Og vi ved, at for især de ældre generationer er muligheden for at tilrettelægge sin arbejdstid vigtig for at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Og det vil vi gerne have, de gør. Fortsætter. For os er hver enkelt medarbejders viden og kompetencer vigtig i dagligdagen, hvorfor vi gør alt, vi kan, for at skræddersy en karriereplan, der passer perfekt til den enkeltes karrierehåb og -drømme.

Senkarriere-politik

Vores oplevelse er, at en kollega på 65 år kan være mindst lige så energisk og arbejdsparat som en på 30 år. Det er altså ikke alderen, der er afgørende for en stærk og vigtig arbejdskraft. Derfor valgte vi i 2023 at ”aflive” ordet senior og indførte i stedet en Senkarriere-politik, som åbner op for dialog, åbenhed og fleksibilitet omkring de ønsker og behov, der måtte være, når man kommer i denne fase i arbejdslivet.

Vores Senkarriere-politik tager udgangspunkt i medarbejderens livsfase, potentielle udfordringer og ønsker – altid holdt op mod de muligheder, Comwell kan tilbyde.

I Comwell Hotels vil vi nemlig være med til at inspirere vores medarbejdere til udvikling og læring ligegyldigt hvor i livet, de er. Derfor hjælper vores Senkarriere-politik med at sætte rammerne for, at man kan se karrieremuligheder eller har lyst til et sceneskift, selvom man har passeret 60+.

Rammer, der kan indebære overvejelser som:

  • En balanceret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet?

  • Mere frihed til det, man holder af?

  • Fortsat tilknytning med blot få timer om ugen?

Gennem dialog og åbenhed finder vi de rigtige løsninger for hver enkel medarbejder, hvilket ligeledes spiller ind i vores stadig fokuserede arbejde på at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø med høj grad af trivsel og fokus på ordentlige rammer.

”Alderen er vores arbejdsstyrke”

60-årige tjenerelev Ole Roloff, 65-årige a la carte-tjener Jørgen Berg Nissen og 58-årige tjener Helge Lorenzen gør alle tre stadig imponerende karrierer hos Comwell Kolding, hvor de dagligt trækker på deres mange års brancheerfaring.

senkarriere.png
"At tænke karriere ind sent i livet skaber fleksibilitet for en 65-årig som mig, der ikke vil arbejde 70 timer om ugen, men stadig vil bruge sine 47 års erfaring indenfor et fag, jeg brænder for."

Jørgen Berg Nissen, A la carte-tjener på Comwell Kolding

Læs hele historien

Fordeling pr. afdeling