Mødekultur

Der er et ophobet behov for at mødes fysisk

Comwell Copenhagen Portside mad restaurant

Jesper Rais

Ny digital adfærd er et plus - men pauserne er vigtige

Af Simon Verheij

Efter snart et år med corona i vores hverdag og med dertilhørende restriktioner, gør Comwells salgsdirektør, Peter Hansen, status.

Hvordan ser fremtidens møder ud efter en genåbning af samfundet?

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har vendt op og ned på måden, vi mødes på. Nu og her er vi naturligvis underlagt diverse restriktioner, men det vil givetvis også ændre måden, hvorpå vi mødes i fremtiden og skabe en naturlig adfærdsændring. 

Man kan sige, at coronasituationen har skubbet til og været en katalysator for en tendens, der allerede var på vej, hvor tre nøgleord formentlig vil træde endnu tydeligere frem: fleksibilitet, tryghed og sikkerhed.

Der vil uden tvivl blive stillet nye betingelser og krav til lokaler i form opstilling og indretning. Ligesom de gældende retningslinjer skal overholdes. Men væsentligst af alt bliver nok, at vi har styr på de tekniske løsninger og kan tilbyde assistance. For de digitale møder er kommet for at blive.  

Hvad har forandret sig og er kommet for at blive?

Udrulningen og udviklingen i teknikken i forbindelse med virtuelle og hybridmøder er gået langt hurtigere grundet coronasituationen. Teknologien til onlinemøder har jo eksisteret i lang tid. Men det er de færreste, der har implementeret det fuldt ud, fordi vi som mennesker har et grundlæggende behov for at mødes fysisk, og fordi vi måske ikke har været trygge ved teknologien. 

Den digitale forandringsproces har således skabt en ny udvikling i virksomhedernes mødekultur, hvor nogle møder egner sig glimrende til at mødes digitalt, mens styrken og behovet for at mødes fysisk står endnu stærkere.

Digitaliseringen og den nye digitale adfærd kommer således til at spille en ny rolle for os som mødeudbyder. Vi skal i fremtiden stå knivskarpe, når vi skal rådgive og vejlede vores kunder i, hvordan de opnår størst muligt udbytte af deres møder og skabe tryghed, ved den løsning de vælger. Vi skal forstå formålet med mødet for derigennem at tilpasse de forskellige mødetyper; fysisk, virtuelt eller hybrid. 

Samtidig tror jeg, at mange virksomheder har fået øjnene op få alternativet til det fysiske møde og de afledte positive effekter, der er i form af effektivitet og direkte omkostninger, når det gælder digitale møder. Her tænker jeg fx på tidsbesparing, omkostninger i form af rejseomkostninger og på en mindre belastning af miljøet ved transport. Blot for at nævne nogle tendenser, jeg tror virksomhederne i fremtiden tænker ind i deres planlægning. 

Hvis vi i stigende grad kommer til at mødes virtuelt, hvad kommer det fysiske møde så til at betyde

Det digitale møde har sine begrænsninger. På mange måder afskærer det deltagerne fra øjenkontakt, aflæsning af kropssprog, fornemme stemningen og energien i lokalet. Det stiller store krav til facilitatoren.

Samtidig kan jeg ikke lade være med at nævne, at hele pause- og frokostdelen betyder meget mere for et godt møde, end man lige umiddelbart skulle tro. Det ved vi fra omfattende kundeundersøgelser. Her har vi med vores prisvindende, økologiske og bæredygtige madkoncept klart en force. 

Flere af vores kunder udtrykker, at de simpelthen mangler det uforudsete, spontane møde, som opstår, når vi mennesker mødes fysisk. Interaktionen mellem deltagerne i selve mødet vil typisk også være højere og mere involverende end i det virtuelle univers.

Vores rolle bliver at sikre de rette rammer og facilitere netværksdelen, hvilket vi heldigvis har mange års erfaring med. 

Kan I som mødeudbyder mærke, at lysten til afholdelse af møder stadig lever?

Ja, i den grad. Helt generelt bliver der talt om et ophobet behov for at mødes fysisk. Og vi hører heldigvis fra rigtig mange af vores gode kunder, at de er utålmodige for at mødes igen i den ”virkelige verden”. Jeg kan kun sige, at vi sandelig også glæder os til at byde dem velkommen tilbage. 

btb film, Mona Wieben, 15. etage, panorama floor

Sådan skaber Mona unikke mødeoplevelser

Mona Wieben har efter 15 år i Comwell Hotels en bred vifte af erfaring, som hun til dagligt bruger i sit arbejde som MeetingDesigner chef på Comwell Hvide Hus Aalborg og Comwell Rebild bakker. Udover at tage imod udfordringer med en stor ja-hat solidt plantet på hovedet, er Mona en chef, der inspirerer og opfordrer til at tænke ud af boksen.
wichmann+bendtsen www.wplusb.dk

Comwells Co-Work skaber liv og summen

Hos Comwell giver Co-Work forretningsfolk på farten et sted at lande med laptoppen til møder eller workaways. Det er en stor succes, som samtidig skaber liv og stemning på hotellet.
Comwell Bygholm Park

Kom indenfor hos Comwell Bygholm Park

Nu kan du holde møder og konferencer i færdigrenoverede Comwell Bygholm Park i Horsens. Den gamle herregård, som Comwell overtog i starten af 2023, er blevet istandsat fra kælder til kvist, og modtager nu talrige lokale og tilrejsende gæster.