Insights

Effektive møder i det fri

RS14675_11237-43e2db8d19a9563-autorotated.jpg

Du kan opnå bedre resultater ved at slippe hjernen løs i naturen.

Af Lotte Nystrup Lund, direktør i Futurisma

Forskere har i flere år undersøgt effekten af at tilegne sig viden og færdigheder i det fri. Dét med at flytte det faglige rum udenfor kaldes over en bred kam Teach Out: Begrebet handler om at rykke hele eller dele af undervisningen eller mødet uden for murene. Teach Out er noget, vi der arbejder med møder, kurser og konferencer kan inspireres meget af. Fordi naturen kan bruges meget mere strategisk end den klassiske walk & talk. Effekterne af Teach Out er nemlig dét, de fleste gerne vil opnå, når mennesker mødes:

Undervisning udenfor øger vores mentale sundhed 
Vi føler os oplivede af lyset og den friske luft. De frie omgivelser lægger op til et højere, fysisk aktivitetsniveau. Vi bevæger os simpelthen bare lidt mere, når vi ikke begrænses af stole, borde, powerpoint og faste vægge. 

Møder i det fri giver bonus psykisk og socialt 
Sammenligner man et indendørs og et udendørs undervisningsmiljø, viser det sig, at mennesker der lærer udenfor oplever en øget tilfredshed og (egen)motivation. Samtidig viser forskning, at kvaliteten og hyppigheden af deltagernes interaktion og samspil øges udenfor. Dét kan bl.a. forklares ved, at det udendørs rum motiverer mødelederen til at gøre noget andet end det sædvanlige. Hvilket typisk betyder, at formen varieres og deltagerne involveres mere. Ikke overraskende stimulerer brugen af Teach Out derfor også deltagerne til at indgå nye kontakter og relationer på tværs. 

Den lille forstyrrelse, din hjerne elsker 
Hvis vi tager hjerneforskerne til hjælp, viser det sig at vores hjerne nemt kommer til at kede sig, hvis omgivelserne er statiske. Det er derfor, ansigterne på bagerste række i mødelokalet ofte bliver blå: De oplyses af skæret fra telefonen, som lokker, når du sidder passiv og langt fra aktiviteten i rummet. 

Når vi kommer udenfor, stimulerer det konstant omskiftelige miljø vores hjerneceller – hele tiden. Bladene rasler, skyerne blæser, lyset skifter, en måge skriger. Dét er en stimulering, der er lige præcis så undseelig, at den ikke stjæler vores opmærksomhed fra mødet. I stedet for stimulerer den lille forstyrrelse dig til bruge flere af dine sanser og færdigheder. Hvilket bestemt ikke er en helt dårlig tilstand, hvis du er i gang med at lære, udvikle eller beslutte noget. Forskning i Teach Out viser, at menneskets evne til at fordybe sig og være kreativ stimuleres, når vi er udenfor. 

Hurtigt glemt eller gang i langtidshukommelsen? 
Slutteligt er det værd at nævne, at de følelsesmæssige og kognitive fordele som vi kan opnå udenfor, bygger bro til øget indlæringsevne. Mennesker husker simpelthen bedre, når de er aktive, involverede og bruger flere sanser. Derfor er der sammenhæng mellem et mødes form, de fysiske rammer og deltagernes kognitive præstation. Du kan altså bruge naturen strategisk til give mødedeltagerne holdbar viden, de husker. 

Brug naturens rum fagligt 
Teach Out bør ikke forveksles med teambuilding, som vandt frem i 1980’erne, og som har fokus på samarbejdsøvelser, nogen gange inde, men tit udenfor. Teach Out handler i bund og grund om transportere et fagligt eller strategisk indhold uden for murene; du flytter simpelthen dét udenfor, du ellers ville have lavet indenfor. Det kan være et helt møde eller ét enkelt element, du flytter udendørs. Så sker der nemlig højst sandsynligt det, at mødeplanlæggeren, mødelederen og deltagerne slet ikke vil ku’ lade være med at blive inspireret af de anderledes rammer. 

God fornøjelse!

btb film, Mona Wieben, 15. etage, panorama floor

Sådan skaber Mona unikke mødeoplevelser

Mona Wieben har efter 15 år i Comwell Hotels en bred vifte af erfaring, som hun til dagligt bruger i sit arbejde som MeetingDesigner chef på Comwell Hvide Hus Aalborg og Comwell Rebild bakker. Udover at tage imod udfordringer med en stor ja-hat solidt plantet på hovedet, er Mona en chef, der inspirerer og opfordrer til at tænke ud af boksen.
wichmann+bendtsen www.wplusb.dk

Comwells Co-Work skaber liv og summen

Hos Comwell giver Co-Work forretningsfolk på farten et sted at lande med laptoppen til møder eller workaways. Det er en stor succes, som samtidig skaber liv og stemning på hotellet.
Comwell Bygholm Park

Kom indenfor hos Comwell Bygholm Park

Nu kan du holde møder og konferencer i færdigrenoverede Comwell Bygholm Park i Horsens. Den gamle herregård, som Comwell overtog i starten af 2023, er blevet istandsat fra kælder til kvist, og modtager nu talrige lokale og tilrejsende gæster.