Årsregnskab 2021

Comwell Hotels fremlægger årsregnskab for 2021

"Vi har været omstillingsparate"

Den danske hotelkæde har i dag offentliggjort resultatet for 2021. Regnskabet viser en fremgang i omsætningen på 35% i forhold til 2020 – men en fortsat negativ afvigelse i forhold til 2019 på -18%.

Med en omsætning på 710,5 mio. kr. mod 526,8 mio. kr. i 2020 har koncernen haft en fremgang i omsætningen på 34,9%. Resultatet af den primære drift er fortsat påvirket af effekten af COVID-19 og de indførte restriktioner og forbud, ligesom koncernens svenske aktiviteter fortsat påvirker selskabets resultat negativt; i 2021 med -12,8 mio. kr.

Aktiviteten i 1. halvår blev, som følge af COVID-19 og de deraf følgende restriktioner og forbud, kraftig reduceret. For selskabet har det betydet, at der er realiseret en omsætning i 1. halvår svarende til indeks 40 i forhold til 2019. Gennem den periode af 2021, hvor det har været muligt at opretholde en normal drift, har Comwells position i markedet vist sin styrke, hvilket resulterede i en mærkbar øget søgning mod Comwells hoteller.

”Vi var, som i 2020 påvirket af lange perioder med nedlukning af vores hoteller, men på trods af det kommer vi ud med et resultat, der er 38 mio. kr. bedre end året før. Det er jeg ganske tilfreds med. Vi har været omstillingsparate under hele perioden med COVID-19, og det, tilsammen med et stærkt brand, dygtige medarbejdere og et godt og landsdækkende produkt, har givet os en belægningsprocent på 42% i Danmark og hele 57% i Sverige, hvilket er over markedsgennemsnittet. Samtidig viste 2. halvår af 2021 os, at vores forretningskunder har et stort behov for at mødes fysisk for at afholde møder, konferencer og kurser,” udtaler koncernchef, Peter Schelde.

Comwell har ansøgt om og indregnet kompensation på i alt 150,4 mio. kr. Dette dækker over kompensationer for Danmark og Sverige. På trods af det kraftige fald i aktiviteten fra starten af 2021 valgte Comwell at fastholde uændret medarbejderstyrke og ansættelsesforhold gennem 1. halvår. Den gradvise normalisering af aktiviteter gennem 2. halvår har medført, at det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere for 2021 er øget med 7% til 811 medarbejdere i forhold til 2020.

”Adgangen til kompensationsordninger har været afgørende for, at vi har kunne beholde så mange medarbejdere og kompetencer under nedlukningerne. Gennem pandemien har der været ekstremt store udsving i aktivitet og lav grad af visibilitet. Så er jeg glad for, at vi har kunne bibeholde så mange arbejdspladser set over året som helhed,” afslutter Peter Schelde. 

Første hotel i København
Som et led i Comwells overordnede strategi er der iværksat tiltag for at udbygge hotelkædens position på det danske hotel- og konferencemarked samt styrke den internationale markedsføring og adgang til udenlandske kundesegmenter. Som en del af denne plan åbnede Comwell i begyndelsen af januar 2021 kædens første hotel i København, Comwell Copenhagen Portside. Med 484 værelser og konferencefaciliteter på op til 750 personer er hotellet Comwells største og med en central beliggenhed i København et strategisk afgørende skridt i Comwells udvikling.

Årets resultat i hovedtal
Comwell a-s drev i 2021 18 konference- og spahoteller i Danmark og Sverige. Under varemærkerne ”Centralværkstedet” og ”Smedien” drives konference-, restaurant- og banketvirksomhed i Aarhus med Comwell Aarhus som genbo. Comwell-koncernen råder over 2.610 værelser.

Comwell H.C. Andersen Odense, kultur- og kongreshuset ODEON, Odense Koncerthus og Comwell Køge Strand indgår i resultatopgørelsen med indtægter fra management fees og er således ikke konsolideret i Comwells koncernregnskab.

Efter udløb af ordinære lejeperioder er Comwell i løbet af 2021 stoppet som operatør på Aspenäs Herrgaard i Sverige og Comwell Korsør.

Omsætning: 710,5 mio. kr. mod 526,8 i 2020
Resultat efter skat: -9,9 mio. kr. mod -48 mio. kr. i 2020
Koncernens egenkapital er på: 196 mio. kr. med en soliditetsgrad på 33%

Forventet udvikling
For 2022 er der fortsat usikkerhed omkring udvikling i aktivitet og resultat. Ved indgangen til 2022 var Danmark fortsat ramt af restriktioner som følge af COVID-19, hvilket medførte en fortsat nedgang i møde- og rejseaktiviteter og skabte stor usikkerhed for oplevelsesbranchen. I tillæg hertil er Europa ramt af geopolitiske spændinger, der kan risikere at påvirke oplevelses- og rejsebranchen.

Comwell har et stærkt brand og position i markedet. Sammenholdt med stor kundetilfredshed på erhvervs- og privatmarkedet forventes selskabet efter COVID-19 igen at kunne vinde markedsandele og således styrke aktivitetsniveau og indtjening.

Der afholdes generalforsamling mandag den 9. maj 2022 kl. 13:30 på Comwell Kolding.

Comwell skal drive nyt hotel i Lyngby

Lyngby Storcenter indgår samarbejde med Comwell: Skal drive nyt og totalrenoveret hotel ovenpå shoppingcentret

Når den omfattende totalrenovering af højhuset ovenpå Lyngby Storcenter er færdig, bliver det den danskejede hotelkæde Comwell Hotels, der skal drive det nye hotel til gavn for byens borgere, forretningsfolk og turister.

Comwell Hotels tilslutter sig Science Based Targets initiative (SBTi)

Danskejede Comwell Hotels arbejder målrettet og integreret med bæredygtighed som en central del af kædens forretningsstrategi. Som første hotelkæde i Danmark har Comwell Hotels nu taget et markant skridt i retning mod at reducere hotellernes samlede klimapåvirkning ved at tilslutte sig Science Based Targets initiative (SBTi). Et vigtigt led i Comwells plan om at reducere sit klimaaftryk og opnå CO2-neutralitet i egen drift i 2030 og i hele værdikæden i 2040.
Snoreklip på Bygholm Park

Den flotte, gamle herregård har fået sin storhedstid tilbage

Ved årsskiftet overtog Comwell Hotels nøglerne til den gamle, hvide herregård midt i Bygholm Park i Horsens. Nu er herregården renoveret fra a til z, og gæsterne bydes inden for i fornyede, lækre rammer, hvilket blev markeret med snoreklip foretaget af Horsens borgmester.