🇹undefined

🇹undefined

Årsregnskab

Comwell fremlægger årsregnskab for 2020

Nedlukning og restriktioner påvirker resultatet

Comwell har i dag offentliggjort resultatet for 2020. Regnskabet viser en tilbagegang i omsætningen på -39%.

Comwell har netop offentliggjort resultatet for 2020. Med en omsætning på 527 mio. kr. mod 868 mio. kr. i 2019, har koncernen haft en tilbagegang i omsætningen på -39%. Resultatet af den primære drift er kraftig negativt påvirket af effekten af COVID-19 og de indførte restriktioner og forbud, ligesom koncernens svenske aktiviteter fortsat påvirker selskabets resultat negativt; i 2020 med -25,5 mio. kr. efter skat.

Gennem den periode af 2020, hvor det har været muligt at opretholde en tilpasset normal drift, har Comwells position i markedet vist sin styrke. Dette gjorde sig blandt andet gældende gennem sommeren 2020, hvor mange danskere valgte at holde ferie og overnatte på Comwells hoteller, hvilket medførte rekordhøj efterspørgsel og aktivitet.

”Nedlukning og restriktioner har haft stor påvirkning på efterspørgslen og har medført en betydelig og kraftig nedgang i aktiviteten på vores hoteller og venues. Gennem pandemien har vores brand, koncepter og markedsposition bidraget til, at vi har klaret os relativt bedre end markedet i forhold til blandt andet antal overnatninger. Belægningsprocenten i Danmark er i 2020 reduceret til godt 29% mod godt 71% i 2019, så det glæder mig, at vi opnåede en belægningsprocent på knap 40% på vores danske hoteller. Vi har været gode til at omstille os i forhold til den turbulente tid, vi som branche har været igennem. Sammen med en stærk organisation og et godt kapitalberedskab betyder det, at vi, på trods af at COVID-19 fortsat er en stor udfordring for vores branche, ser frem til at kunne åbne hurtigt og effektivt, i takt med at restriktionerne lempes over de kommende måneder” udtaler koncernchef, Peter Schelde.

Comwell har ansøgt og indregnet kompensation på i alt 144,6 mio. kr. Dette dækker over kompensationer for Danmark og Sverige. På trods af den markante omsætnings- og resultatnedgang har Comwell gennem 2020 kun reduceret antal gennemsnitlig beskæftigede fra 910 til 758 ansatte, hvilket svarer til en nedgang på i alt -17%.

”Adgangen til kompensationsordninger har været afgørende for, at vi har kunne beholde så mange medarbejdere og kompetencer under nedlukningerne. Så selvom det så sort ud under den første nedlukning i marts 2020, hvor vi måtte afskedige næsten 25% af vores medarbejdere, så er jeg glad for, at vi på trods af den alvorlige situation har kunne bibeholde så mange arbejdspladser set over året som helhed,” afslutter Peter Schelde. 

Nye Comwell-hoteller i Odense og København
Comwell startede primo 2020 som operatør med at drive Comwell H.C. Andersen Odense, Odense Koncerthus og Kongres- og kulturhuset, ODEON, i Odense. Odense har med sin placering midt i Danmark, og med en lang række tiltag til forbedringer af ”Destinationen Odense”, gjort byen til et attraktivt sted for Comwell at være repræsenteret.

Comwells første hotel i København – Comwell Copenhagen Portside – er i januar 2021 åbnet på en attraktiv placering i København. Med 445 værelser og konferencekapacitet op til 750 personer er hotellet Comwells største hotel.

Fortsat i den grønne førertrøje
I Comwell er der arbejdet med bæredygtighed siden 2015. Den målrettede indsats har resulteret i, at den danske hotelkæde for tredje år i træk er kåret som den mest bæredygtige hotelkæde i Danmark i forbindelse med uddelingen af den internationale pris Sustainable Brand Index Award. Sustainable Brand Index™ er Europas største uafhængige brandundersøgelse med fokus på bæredygtighed. Det er det hollandske analysebureau, SB Insight, der på 9. år har lavet den omfattende analyse af, hvordan bæredygtighed påvirker branding, kommunikation og forretningsudvikling. Med hjælp fra mere end 60.000 forbrugere og 1.000 meningsdannere i 8 lande måler og analyserer undersøgelsen over 1400 brands i 34 brancher.

Årets resultat i hovedtal
Comwell a-s drev i 2020 18 konference- og spahoteller i Danmark og Sverige. Under varemærkerne ”Centralværkstedet” og ”Smedien” drives konference-, restaurant- og banketvirksomhed i Aarhus med Comwell Aarhus som genbo.

Comwell Conference Center Copenhagen, Comwell H.C. Andersen Odense og Comwell Køge Strand indgår i resultatopgørelsen med indtægter fra management fees og er således ikke konsolideret i Comwells koncernregnskab.

Comwell-koncernen har i alt 2.855 værelser og beskæftiger 758 medarbejdere.

Omsætning: 526,8 mio. kr. mod 867,6 i 2019
Resultat efter skat -48,0 mio. kr. mod 8,7 mio. kr. i 2019
Koncernens egenkapital er på 205,4 mio. kr. med en soliditetsgrad på 40,6%

Forventet udvikling
For 2021 er der stor usikkerhed omkring udvikling i aktivitet og resultat. Årsagen hertil skal findes i den fortsatte nedlukning af samfundet i årets første måneder, hvilket har betydet, at størstedelen af koncernens hoteller har været lukket. Ligeså forventes det, at COVID-19 fortsat medfører en markant nedgang i møde- og rejseaktiviteten globalt set og dermed fortsat skaber stor usikkerhed for oplevelses-, restaurant-, hotel- og rejsebranchen.

Som en konsekvens af denne pandemi og de efterfølgende økonomiske konsekvenser, må der for 2021 forventes en øget omsætning – men et resultat på niveau med 2020.

Der afholdes generalforsamling den 27. maj 2021 kl. 13:30 på Comwell Copenhagen Portside.

Snoreklip på Bygholm Park

Den flotte, gamle herregård har fået sin storhedstid tilbage

Ved årsskiftet overtog Comwell Hotels nøglerne til den gamle, hvide herregård midt i Bygholm Park i Horsens. Nu er herregården renoveret fra a til z, og gæsterne bydes inden for i fornyede, lækre rammer, hvilket blev markeret med snoreklip foretaget af Horsens borgmester.
Comwell Sorø

Comwell overlader driften af hotelejendom i Sorø

Efter mere end 20 år med hoteldrift i Sorø overlader Comwell Hotels driften af Comwell Sorø til CIC Hospitality den 1. november 2023. Alle ansatte på hotellet får mulighed for at fortsætte arbejdet under ny operatør.

Comwell er aktuel med ny uddannelse: ’Green Chef’

Den danskejede hotelkæde Comwell Hotels har – som led i koncernens ambitiøse ESG-plan – lanceret en uddannelse for Comwells kokke. Uddannelsen hedder Green Chef. Første hold af kokke har netop gennemført begge moduler med stor succes. Green Chef har fokus på optimal råvareudnyttelse, mindre madspild og flere planterige retter, som Comwell arbejder fokuseret med, og som i høj grad drives af medarbejderne i de enkelte hotelkøkkener. Det kræver et højt fagligt niveau hos alle.