Information vedr. håndtering af Corona-situationen. Læs mere HER

Information vedr. håndtering af Corona-situationen.
Læs mere HER

Information om COVID-19/CORONAVIRUS

INFORMATION TIL VORES GÆSTER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS

På baggrund af regeringens forlængelse og omfattende nedlukning har vi valgt at forlænge den midlertidige lukning af følgende hoteller og venues: Comwell Holte, Comwell Sorø, Comwell Korsør, Comwell Klarskovgaard, Comwell Middelfart, Comwell Kongebrogaarden, Comwell Kellers Park, Comwell Rebild Bakker samt Centralværkstedet. 

Alle disse steder er midlertidigt lukket frem til tirsdag den 14. april 2020 kl. 10:00 – forudsat at der ikke kommer yderligere krav fra regeringen. 

Har du booket ophold på et af disse hoteller i denne periode, vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedr. dit ophold på at af de ovennævnte hoteller, bedes du kontakte hotellet direkte, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan fortsat bo på udvalgte hoteller centralt i landet

Vi holder fortsat åbent på 

 • Comwell Aarhus
 • Comwell Hvide Hus Aalborg
 • Comwell H.C. Andersen Odense
 • Comwell Kolding
 • Comwell Køge Strand
 • Comwell Roskilde 
 • Comwell Borupgaard. 

Vi passer på dig og vores medarbejdere
I Comwell gør vi fortsat alt for, at du som gæst skal føle dig tryg, når du opholder dig på vores hoteller, der fortsat holder åbent. Vi prioriterer din og vores medarbejderes sikkerhed højest.

Derfor har vi taget følgende forholdsregler:·       

 • Vi er i løbende dialog med relevante myndigheder og tager de nødvendige forholdsregler i overensstemmelser med deres anbefalinger
 • Vi har iværksat udvidende rengøringsprocedurer på alle hoteller
 • Vi har opsat ekstra dispensere til håndsprit til vores gæster og medarbejdere på alle vores hoteller
 • Der er opsat tydelig skiltning om gode hygiejneråd fra Sundhedsstyrelsen på alle vores hoteller
 • Fitnessrum på alle vores hoteller er pt. lukket
 • AquaSpa på Comwell Borupgaard er pt. lukket
 • Co-work-områder på alle vores hoteller er pt. lukket
 • Alle vores medarbejdere har fået uddybende information og instruktioner på baggrund af myndighedernes anbefalinger

Særlige tiltag vedr. måltider:

 • Morgenmaden
  på Comwell Roskilde, Comwell Køge Strand og Comwell Aarhus serverer vi portionsanrettet morgenmad, der hentes i restauranten. Morgenmaden kan nydes på værelset, i et af hotellets fællesområder eller tages med som take-away. 

  På Comwell Hvide Hus Aalborg, Comwell Kolding, Comwell H.C. Andersen Odense og Comwell Borupgaard serveres morgenmaden som roomservice.

 • Aftenmåltid
  Alle åbne hoteller tillader at gæster ringer efter take-away udefra. På Comwell Hvide Hus Aalborg og Comwell Aarhus kan der frem til kl. 20.00 bestilles en dagens ret, som kan nydes på værelset, i et af hotellets fællesområder eller tages med som take-away.

Hvad kan du gøre som gæst?

 • Som gæst hos Comwell anbefaler vi dig at følge myndighedernes retningslinjer.
 • Vask hænder ofte og benyt vores dispensere med håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man nyser i et papirlommetørklæde, som efterfølgende smides direkte ud
 • Begræns fysisk kontakt
 • Hvis du er sygdomsramt, eller udviser symptomer på at være smittet med coronavirus, vil vi bede dig om at blive hjemme.Annullering af ophold

Ophold booket på et af de midlertidige lukket hoteller
Vi refunderer hele opholdet. Du kan også vælge at udskyde dit ophold til en senere dato.

Annullering af ophold

Annullering af værelse med og uden morgenmad
Bookinger af værelse med og uden morgenmad kan annulleres omkostningsfrit indtil kl. 16.00 lokal tid på ankomstdagen. Annulleres værelset efter kl. 16.00 lokal tid fakturerer vi for den første nat.

Annullering af Non-refundable/forudbetalte ophold
Booking af forudbetalte ophold, såsom events, koncerter og særlige arrangementer, er alle forudbetalte og kan ikke ændres, annulleres eller refunderes efter booking. Betaling trækkes på betalingskort i bookingøjeblikket. På hjemmesiden fremgår det altid, om ophold, events, koncerter og særlige arrangementer er forudbetalt.

Annullering af ophold med middag og/eller spabehandlinger
Ophold med middag og/eller spabehandlinger kan afbestilles omkostningsfrit, senest 7 dage før ankomst. Afbestilles der mellem 6 og 2 dage før ankomst, faktureres 50% af opholdets pris. Afbestilles der mindre end 2 dage før ankomst, faktureres opholdets fulde pris.

Læs mere om vores annulleringsbetingelse

Annullering af møde og konferencer

Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at flytte en række store møder og konferencer i samarbejde med vores kunder. I den forbindelse vil vi gerne sige tak for den forståelse som vi oplever alle udviser i denne vanskelige situation.

Møder med deltagelse af mere end 10 personer med afholdelse inden 14. april 2020
Grundet regeringens seneste udmelding tilbyder vi nu, at alle møder med deltagelse af mere end 10 personer og med afholdelse inden 14. april 2020 omkostningsfrit kan annulleres eller flyttes til afholdelse på senere tidspunkt.

Møder til under kr. 200.000 med afholdelse inden 1. juli 2020*
Desuden har vi stor forståelse for vores kunders situation og tilbyder derfor særlige annulleringsbetingelser på samtlige møder og konferencer med en booket værdi på mindre end kr. 200.000, og som er planlagt med afholdelse inden 1. juli 2020. Disse kan omkostningsfrit annulleres frem til 10 dage før planlagt afholdelse. 

Vi tilbyder således følgende særlige annulleringsbetingelser til møder med en værdi på under kr. 200.000 med afholdelse inden 1. juli 2020:

 • Mere end 10 dage før 1. arrangementsdag: Omkostningsfrit
 • Mindre end 10 dage før: Faktureres med 75 % af det senest aftalte
 • Mindre end 48 timer før: Faktureres med 100 % af det senest aftalte 

Afbestilling op til 10 % af ordrebekræftelsens deltagerantal kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før 1. arrangementsdag. 

* Gælder ikke på Comwell Conference Center Copenhagen

For øvrige bookinger gælder følgende annulleringsbetingelser for møder/konferencer

Annullering af private selskaber og fester

Ved egne fester eller selskaber bedes du tjekke de individuelle afbestillingsbetingelser, som står i den indgåede aftale. 

Vi følger situationen og anvisninger fra myndighederne meget nøje, hvorfor dette løbende vil blive opdateret.

Skulle vi opleve et tilfælde af coronavirus på et af vores hoteller, vil vi straks kontakte sundhedsmyndighederne for at iværksætte en koordineret handlingsplan på baggrund af deres anbefalinger og retningslinjer.

Vi går alle en svær tid i møde, men vi arbejder hele tiden på, at du får et trygt og godt ophold hos os. Derfor vil vores forholdsregler løbende blive opdateret.Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret på vores hjemmeside, da vi i øjeblikket oplever stort pres på vores telefoner, mails og bookingafdeling.

De bedste hilsener
Comwell

Ofte stillede spørgsmål

Har hotellerne åben?
Nej, vi har frem til tirsdag den 14. april 2020 kl. 10:00  midlertidigt lukket på: 

Comwell Holte, Comwell Sorø, Comwell Korsør, Comwell Klarskovgaard, Comwell Middelfart, Comwell Kongebrogaarden, Comwell Kellers Park, Comwell Rebild Bakker.

Alle andre hoteller holder fortsat åbent.

Kan vi spise i restauranten?
Alle vores restauranter er lukket.

På de hoteller der fortsat holder åbent har vi tilpasset serveringen af morgenmaden, så det enten hentes i vores restaurant og kan nydes på værelset eller serveres som room service. 

Vi tilbyder alle vores gæster hjælp med bestilling af take-away om aftenen, som kan nydes på værelset. På Comwell Aarhus og Comwell Hvide Hus Aalborg tilbyder vi ligeledes dagens ret, som serveres på værelset.

Kan vi benytte spa-området?
Nej, alle vores spafaciliteter er lukket frem til den 14. april 2020 kl. 10:00.

Er der mange personer på hotellet?
Ud fra myndighedernes udmeldinger tilpasser vi antallet af gæster, så antallet ikke overstiger det anbefalede.  

IN ENGLISH

Based on the latest instructions from the government, we have decided to close the following hotels and venues temporarily:

Comwell Holte, Comwell Sorø, Comwell Korsør, Comwell Klarskovgaard, Comwell Middelfart, Comwell Kongebrogaarden, Comwell Kellers Park, Comwell Rebild Bakker and Centralværkstedet.

All these locations will be closed until Tuesday, 14 April 2020 10:00 — provided there are no further instructions from the government. 

If you have booked accommodation at one of these hotels during this period, you will be contacted as soon as possible.

If you have questions regarding your stay at the above hotels, please contact the hotel directly. We are ready to help you.

You can continue to stay at selected hotels at central locations in the country
We remain open at Comwell Aarhus, Comwell Hvide Hus Aalborg, Comwell H.C. Andersen Odense, Comwell Kolding, Comwell Køge Strand, Comwell Roskilde and Comwell Borupgaard.

We will take care of you and our employees
At Comwell, we continue to do everything in our power to ensure that as a guest, you feel safe when you stay at our hotels which are still open. Safety for you and for our employees takes absolute priority.

Therefore, we have taken the following measures:

 • We are in continuous dialogue with relevant authorities, and we are taking the necessary precautions in accordance with their recommendations
 • We have implemented enhanced cleaning procedures in all our hotels
 • We have put up extra hand sanitiser dispensers for our guests and employees at all of our hotels.
 • Clear signage has been put up with the Danish Health Authority’s recommendations for good hygiene in all our hotels
 • The fitness rooms in all of our hotels are currently closed
 • AquaSpa at Comwell Borupgaard is currently closed
 • Co-work areas at all of our hotels are currently closed.
 • All our employees have received detailed information and instructions on the basis of official recommendations

Special measures regarding meals:

Breakfast

At Comwell Roskilde, Comwell Køge Strand and Comwell Aarhus we serve breakfast arranged on plates which are collected directly from the kitchen. Breakfast can be enjoyed in the room, in one of the hotel's common areas or as take-away.

At Comwell Hvide Hus Aalborg, Comwell Kolding, Comwell H.C. At Andersen Odense and Comwell Borupgaard, breakfast is served as room service.

Take-away

All hotels allow guests to order take-away from external suppliers.

At Comwell Hvide Hus Aalborg and Comwell Aarhus, until 20:00 it is possible to order a dish of the day, which can be enjoyed in the room, in one of the hotel's common areas or as take-away.

WHAT CAN YOU DO AS A GUEST?

As a guest at Comwell, we recommend that you follow official guidelines: 

 • Wash your hands frequently or use our dispensers with hand sanitiser
 • Cough or sneeze into your sleeve
 • The Danish Health Authority also recommends sneezing into a tissue that is subsequently thrown out immediately
 • Limit physical contact
 • If you are ill or show symptoms of being infected with coronavirus, we ask that you stay at home.

CANCELLATION OF STAY AND MEETINGS

Stays booked at one of the hotels which have been temporarily closed
We will refund the entire stay. You can also choose to postpone your stay to a later date.

Cancellation of bookings for rooms with or without breakfast
Bookings for rooms with or without breakfast can be cancelled free of charge until 16:00 on the day of arrival. If the booking for the room is cancelled after 16:00 local time, we will invoice for the first night. 

Cancellation of Non-refundable/advance purchases
Bookings for prepaid stays, such as events, concerts and special events, are all paid for in advance and cannot be changed, cancelled or refunded after they have been booked. Payment is deducted from the payment card at the time of booking. The website will always state whether stays, events, concerts and special events are paid for in advance. 

Cancellation of stays with dinner and/or spa treatments
Stays with dinner, sports and/or spa treatments can be cancelled free of charge up to 7 days before arrival. If a cancellation is made between 6 and 2 days prior to arrival, 50% of the price of the stay will be invoiced. If a cancellation is made fewer than 2 days prior to arrival, the full price of the stay will be invoiced.

CANCELLATION OF MEETINGS AND CONFERENCES
We are currently working hard to move a number of large meetings and conferences, in cooperation with our customers. We would like to extend our thanks for the understanding shown to us by everyone in this difficult situation.

Meetings with more than 10 participants scheduled for before 14 April, 2020
Due to the government's latest announcement, we now offer to cancel or postpone all meetings involving more than 10 people scheduled for before 14 April, 2020 free of charge. 

Meetings at a price of less than DKK 200,000 scheduled before 1 July, 2020
Furthermore, we have great understanding of our customers' situation and therefore offer special cancellation terms for all meetings and conferences with a booked value of less than DKK 200,000, scheduled to take place before 1 July, 2020. These can be cancelled up to 10 days before the scheduled meeting free of charge. 

We now offer the following special cancellation terms for meetings with a value of less than DKK 200,000 scheduled for before 1 July, 2020: 

 • More than 10 days before the first day of the event: Free of charge 
 • Less than 10 days before the first day of the event: Invoiced at 75% of what was most recently agreed 
 • Less than 48 hours before the first day of the event: Invoiced at 100% of what was most recently agreed 
 • Cancellation of up to 10% of the participants on the order confirmation can be done free of charge, up to 48 hours prior to the first day of the event 

For other bookings, the following cancellation terms apply for meetings/conferences

CANCELLATION OF PRIVATE PARTIES AND CELEBRATIONS

For own parties or celebrations, please check the individual cancellation terms found in the contract. 

We are monitoring the situation and instructions from the authorities very carefully, which is why this will be regularly updated.

If we experience a case of coronavirus at one of our hotels, we will immediately contact the health authorities to launch a coordinated action plan based on their recommendations and guidelines.

We all face a difficult time, but we are constantly working to make your stay with us safe and enjoyable. Therefore, our precautions will be updated continuously.

We encourage everyone to stay informed on our website, as we are currently experiencing great pressure on our phones, email inboxes and booking department.

Best regards
Comwell