Information om COVID-19/CORONAVIRUS

INFORMATION TIL VORES GÆSTER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS

Grundet corona-situationen har vi været nødsaget til midlertidigt at lukke udvalgte af vores hoteller. I forbindelse med regeringens genåbningsplan, åbner vi nu gradvist for gæster på alle vores hoteller. Vi følger naturligvis stadig myndighedernes anvisninger, for at sikre din og vores medarbejderes sikkerhed. 


ÅBNE HOTELLER OG ÅBNINGSDATOER

Jylland

 • Comwell Hvide Hus Aalborg - ÅBENT
 • Comwell Rebild Bakker - ÅBENT
 • Comwell Aarhus - ÅBENT 
 • Centralværkstedet og Smedien - ÅBENT
 • Comwell Kellers Park - ÅBENT
 • Comwell Kolding - ÅBENT

Fyn

 • Comwell H.C. Andersen Odense - ÅBENT
 • Comwell Kongebrogaarden - ÅBENT
 • Comwell Middelfart - ÅBENT (restauranten holder lukket indtil d. 15. august)

Sjælland

 • Comwell Borupgaard - ÅBENT
 • Comwell Holte - ÅBENT
 • Comwell Køge Strand - ÅBENT
 • Comwell Roskilde - ÅBENT
 • Comwell Sorø - ÅBENT
 • Comwell Korsør - ÅBENT
 • Comwell Klarskovgaard - ÅBENT


Vi passer på dig og vores medarbejdere

I Comwell gør vi fortsat alt for, at du som gæst skal føle dig tryg, når du opholder dig på vores hoteller. Vi prioriterer din og vores medarbejderes sikkerhed højest hvorfor vi er i løbende dialog med relevante myndigheder og selvfølgelig tager de nødvendige forholdsregler i overensstemmelser med deres anbefalinger.

Derfor har vi taget følgende forholdsregler:

Hygiejne /rengøring

 • Udvidede rengøringsprocedurer – med særligt fokus på rengøring af kontaktflader på værelser, i mødelokaler og restauranter.
 • Dispensere med håndsprit er tilgængelig i fælles områder på hotellerne.
 • Myndighedernes retningslinjer hænger synligt.

Mad og servering

 • Vi bestræber os efter at måltider/mad bliver portionsanrettet, enten serveret eller som self service.
 • Vi overholder naturligvis myndighedernes afstandskrav i vores restauranter og har indført ”double seating”, så der er god plads.
 • Alle kontaktflader afsprittes samt tagtøj udskiftes løbende. 
 • Der vil være handsker/sprit tilgængeligt flere steder i serveringsområdet.
 • Barer lukker senest kl. 24.00. Der kan bestilles i baren, men der må ikke tages ophold.

Mødelokaler

 • Vi sørger for den fornødne afstand mellem deltagere ift. myndighedernes krav.
 • Vi sørger for løbende udluftning i mødelokaler.
 • Kuglepenne og blokke i mødelokalet udskiftes hver dag.
 • Teknisk udstyr sprittes af inden brug.

Co-Work område

 • Co-Work vil være lukket hen over sommeren, og åbner igen den 17. August.

Fitness

 •  Det varierer fra hotel til hotel om fitness er åben. Kontakt det pågældende hotel for mere information.

Spa

 • Udvidede rengøringsprocedurer 
 • Dispensere med håndsprit er tilgængelig.
 • Myndighedernes retningslinjer hænger synligt.
 • Gæster i spaen begrænses via besøgs tidsintervaller, så der kan holdes afstand.
 • Der skiltes med max antal gæster pr. spaaktivitet (sauna, bade m.m.).
 • Boende spagæster anbefales at bade på eget værelse inden besøg i AquaSpa.


Hvad kan du gøre som gæst?

 • Som gæst hos Comwell anbefaler vi dig at følge myndighedernes retningslinjer.
 • Vask hænder ofte og benyt vores dispensere med håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man nyser i et papirlommetørklæde, som efterfølgende smides direkte ud.
 • Begræns fysisk kontakt.
 • Hold afstand.
 • Hvis du er sygdomsramt, eller udviser symptomer på at være smittet med coronavirus, vil vi bede dig om at blive hjemme.


Ophold booket på et midlertidigt lukket hotel

Vi refunderer hele opholdet. Du kan også vælge at udskyde dit ophold til en senere dato.


Annullering af ophold

Annullering af værelse med og uden morgenmad
Bookinger af værelse med og uden morgenmad kan annulleres omkostningsfrit indtil kl. 16.00 lokal tid på ankomstdagen. Annulleres værelset efter kl. 16.00 lokal tid fakturerer vi for den første nat.

Annullering af Non-refundable/forudbetalte ophold
Booking af forudbetalte ophold, såsom events, koncerter og særlige arrangementer, er alle forudbetalte og kan ikke ændres, annulleres eller refunderes efter booking. Betaling trækkes på betalingskort i bookingøjeblikket. På hjemmesiden fremgår det altid, om ophold, events, koncerter og særlige arrangementer er forudbetalt.

Annullering af ophold med middag og/eller spabehandlinger
Ophold med middag og/eller spabehandlinger kan afbestilles omkostningsfrit, senest 7 dage før ankomst. Afbestilles der mellem 6 og 2 dage før ankomst, faktureres 50% af opholdets pris. Afbestilles der mindre end 2 dage før ankomst, faktureres opholdets fulde pris.

Læs mere om vores annulleringsbetingelser.

Annullering af møde og konferencer

Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at flytte en række store møder og konferencer i samarbejde med vores kunder. I den forbindelse vil vi gerne sige tak for den forståelse som vi oplever alle udviser i denne vanskelige situation.

Møder til under kr. 200.000 med afholdelse inden den 31. august 2020*

Vi har stor forståelse for vores kunders situation og tilbyder derfor særlige annulleringsbetingelser på samtlige møder og konferencer med en booket værdi på mindre end kr. 200.000, og som er planlagt med afholdelse inden 31. august 2020. Disse kan omkostningsfrit annulleres frem til 10 dage før planlagt afholdelse. 

Vi tilbyder således følgende særlige annulleringsbetingelser til møder med en værdi på under kr. 200.000 med afholdelse inden den 31. august 2020:

 • Mere end 10 dage før 1. arrangementsdag: Omkostningsfrit
 • Mindre end 10 dage før: Faktureres med 75 % af det senest aftalte
 • Mindre end 48 timer før: Faktureres med 100 % af det senest aftalte 

Afbestilling op til 10 % af ordrebekræftelsens deltagerantal kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før 1. arrangementsdag. 

* Gælder ikke på Comwell Conference Center Copenhagen

For øvrige bookinger gælder følgende annulleringsbetingelser for møder/konferencer.

Annullering af selskaber samt private og firmafester.

Ved egne fester eller selskaber bedes du tjekke de individuelle afbestillingsbetingelser, som står i den indgåede aftale. 

Vi følger situationen og anvisninger fra myndighederne meget nøje, hvorfor dette løbende vil blive opdateret.

Skulle vi opleve et tilfælde af coronavirus på et af vores hoteller, vil vi straks kontakte sundhedsmyndighederne for at iværksætte en koordineret handlingsplan på baggrund af deres anbefalinger og retningslinjer.

Vi går alle en svær tid i møde, men vi arbejder hele tiden på, at du får et trygt og godt ophold hos os. Derfor vil vores forholdsregler løbende blive opdateret. Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret på vores hjemmeside, da vi i øjeblikket oplever stort pres på vores telefoner, mails og bookingafdeling.

De bedste hilsener
Comwell

IN ENGLISH

Due to the corona situation, we have had to temporarily close some of our hotels. In connection with the government's reopening plan, we are now gradually opening to guests at all our hotels. Of course, we still follow the instructions of the authorities to ensure the safety of you and our employees.  

OPEN HOTELS AND OPENING DATES

Jutland

 • Comwell Hvide Hus Aalborg - OPEN
 • Comwell Rebild Bakker - OPEN
 • Comwell Aarhus - OPEN 
 • Centralværkstedet & Smedien - Opens Friday, August 1st, at 8 am
 • Comwell Kellers Park - OPEN
 • Comwell Kolding - OPEN

Funen

 • Comwell H.C. Andersen Odense - OPEN
 • Comwell Kongebrogaarden - OPEN
 • Comwell Middelfart - OPEN (restaurant closed till August 15th.)

Zealand

 • Comwell Borupgaard - OPEN
 • Comwell Holte - OPEN
 • Comwell Køge Strand - OPEN
 • Comwell Roskilde - OPEN
 • Comwell Sorø - OPEN
 • Comwell Korsør - OPEN
 • Comwell Klarskovgaard - Opens Friday, August 1st, at 8 am

If you have questions regarding your stay at the above hotels, please contact the hotel directly. We are ready to help you.

We will take care of you and our employees

At Comwell, we continue to do everything in our power to ensure that as a guest, you feel safe when you stay at our hotels which are still open. Safety for you and for our employees takes absolute priority.

Therefore, we have taken the following measures:

 • We are in continuous dialogue with relevant authorities, and we are taking the necessary precautions in accordance with their recommendations
 • We have implemented enhanced cleaning procedures in all our hotels
 • We have put up extra hand sanitiser dispensers for our guests and employees at all of our hotels.
 • Clear signage has been put up with the Danish Health Authority’s recommendations for good hygiene in all our hotels
 • All our employees have received detailed information and instructions on the basis of official recommendations

WHAT CAN YOU DO AS A GUEST?

As a guest at Comwell, we recommend that you follow official guidelines: 

 • Wash your hands frequently or use our dispensers with hand sanitiser
 • Cough or sneeze into your sleeve
 • The Danish Health Authority also recommends sneezing into a tissue that is subsequently thrown out immediately
 • Limit physical contact
 • If you are ill or show symptoms of being infected with coronavirus, we ask that you stay at home.

CANCELLATION OF STAY AND MEETINGS

Stays booked at one of the hotels which have been temporarily closed
We will refund the entire stay. You can also choose to postpone your stay to a later date.

Cancellation of bookings for rooms with or without breakfast
Bookings for rooms with or without breakfast can be cancelled free of charge until 16:00 on the day of arrival. If the booking for the room is cancelled after 16:00 local time, we will invoice for the first night. 

Cancellation of Non-refundable/advance purchases
Bookings for prepaid stays, such as events, concerts and special events, are all paid for in advance and cannot be changed, cancelled or refunded after they have been booked. Payment is deducted from the payment card at the time of booking. The website will always state whether stays, events, concerts and special events are paid for in advance. 

Cancellation of stays with dinner and/or spa treatments
Stays with dinner, sports and/or spa treatments can be cancelled free of charge up to 7 days before arrival. If a cancellation is made between 6 and 2 days prior to arrival, 50% of the price of the stay will be invoiced. If a cancellation is made fewer than 2 days prior to arrival, the full price of the stay will be invoiced.

CANCELLATION OF MEETINGS AND CONFERENCES
We are currently working hard to move a number of large meetings and conferences, in cooperation with our customers. We would like to extend our thanks for the understanding shown to us by everyone in this difficult situation.

Meetings at a price of less than DKK 200,000 scheduled before 1 July, 2020
Furthermore, we have great understanding of our customers' situation and therefore offer special cancellation terms for all meetings and conferences with a booked value of less than DKK 200,000, scheduled to take place before 1 July, 2020. These can be cancelled up to 10 days before the scheduled meeting free of charge. 

We now offer the following special cancellation terms for meetings with a value of less than DKK 200,000 scheduled for before 1 July, 2020: 

 • More than 10 days before the first day of the event: Free of charge 
 • Less than 10 days before the first day of the event: Invoiced at 75% of what was most recently agreed 
 • Less than 48 hours before the first day of the event: Invoiced at 100% of what was most recently agreed 
 • Cancellation of up to 10% of the participants on the order confirmation can be done free of charge, up to 48 hours prior to the first day of the event 

For other bookings, the following cancellation terms apply for meetings/conferences

CANCELLATION OF PRIVATE - AND COMPANY PARTIES AND CELEBRATIONS

For own parties or celebrations, please check the individual cancellation terms found in the contract. 

We are monitoring the situation and instructions from the authorities very carefully, which is why this will be regularly updated.

If we experience a case of coronavirus at one of our hotels, we will immediately contact the health authorities to launch a coordinated action plan based on their recommendations and guidelines.

We all face a difficult time, but we are constantly working to make your stay with us safe and enjoyable. Therefore, our precautions will be updated continuously.

We encourage everyone to stay informed on our website, as we are currently experiencing great pressure on our phones, email inboxes and booking department.

Best regards
Comwell